Skåne  2020-01-01 – 2020-01-31

 ALISA SE34354/2017 T
e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005
u J Svanstrandens Flisan SE20860/2014
Äg: Jonas Berggren, Vislanda.

20/01. Domare: Magnus Persson.
Släpps 0815 och söker mycket bra trots det lyckas tiken inte resa, verkar viltfattigt i området. Förflyttning och nytt släpp, upptag på synligt rå med hunden 30 sek efter som tyvärr omgående går över en å och hunden bryter och återkommer till föraren. Ny förflyttning och nytt upptag på okänt efter bra slag arbete som går stort direkt och hunden släpper vid en väg och återkommer. Ett fjärde släpp och hunden reser synligt rå som buktar bra till att börja med och efter en längre tappt blir det problem för hunden som bryter efter en kortare repris och provdagen är slut. Hunden kopplas på återgång.
Rå 20, Okänt 23, Rå 72(23) Ep: 3 – 4 – 4 – 2 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 = 28 SFK: 90 JL: Bra

Pris: Ökl, 2 Rå

J SEVCH ANNEDALS METTA SE54888/2014 T
e SEUCH Pinnådalens Emir S36010/2007
u J Selma SE45802/2010
Äg: Johansson Lennart, Örkelljunga.

26/01. Domare: Magnus Persson.
Släpp 1: Får omgående slag och därefter upptag som hörs i 20 min, sträcker sedan ut i ca 2 km och ägaren vill koppla. Ger sig iväg efter drevet och återkommer med hunden 10.00. Släpp 2: Metta söker ut trångt, lyckas ändå resa rå som ses med hunden 1 min efter. Buktar bra i början men sen större svängar. Bitvis svår att följa då Metta är väldigt hård för dagen, kallas in på tappt efter full tid. Släpp 3: Hunden verkar nöjd för dagen och vill inte jaga mer. Trevlig hund och husse skulle kanske inte jagat med henne dagen innan vilket säkert bi drog till att hon inte var i bästa form.
Okänt 20, Rå 98(30) Ep: 1(1) – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 – 2(1) – 2 – 3 = 26 SFK: 75 JL: Godtagbar

Pris: Ökl, 1 Rå

J ANNEDALS NORPAN SE40545/2015 T
e C.I.B. FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B
u J Selma SE45802/2010
Äg: Lars Larsson, Hässleholm.

16/01. Domare: Johan Berggren.
Släpp 1: Norpan släpps och söker efter en stund ut bra och det leder till upptag på räv som buktar mycket fint och trångt. Tyvärr kommer räven oss för närma och går under jorden. Norpan jobbar länge runt grytet och kopplas på tapptarbetet som hon ihärdigt jobbar på. Släpp 2: Reser rå som buktar fint men intill stor väg och efter en halvtimme kopplar vi henne på löpan med hjälp av bil då hon gått över väg 23. Släpp 3: Reser ånyo rå som går bort och buktar i samma område som tidigare och drar mot samma ställe som drevet innan gick över. Vi tar oss runt med bil och kommer i grevens tid fram och ser bocken gå över trafikplatsen där den håller på att bli påkörd och ställer sig i buskarna mitt på avfarten vid väg 23. Vi kopplar Norpan på löpan om än lite motvilligt. Med fara för hundens liv har hon kopplats på både drev 2 och 3 och sammanslagning av dreven enligt 5.3.1. Drevdjuren är både synliga och spårade i samtliga drev.
Räv 72(7), Rå 30, Rå 46 Ep: 3 – 3 – 3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 2 – 2 = 29 SFT: 85, SFK: 85 JL: Mycket bra

Pris: Ökl, 2 Räv, 2 Rå, Kombi

BOCKFÄLLANS FANTA SE24190/2017 T
e J Bergmossens Ozzy SE22493/2014
u J Bockfällans Bea SE62866/2010
Äg: Kent Larning, Oderljunga.

27/01. Domare: Stefan Nilsson. Söker ut bra och reser get med kid som buktar bra och där djuren syns med Fanta 3 min efter. Hon lägger av och återkommer efter 36 minuters drev. Hon släpps åter i nytt område där hon reser rå som tar lite större bukter. Drevet går över några ängar där hon hindras av en å. Hon leds upp i skogen igen och ett nytt rå som hon driver till full tid. Rå avspårat i detta drev. Släpps åter i nytt område där hon får slag och reser en svenskhare som är synlig efter 50 min. Hon får tappt vid väg och jobbar en stund på tappten och återkommer 1520. En trevlig tik som husse nog har stor glädje av.
Rå 36, Rå 92(28), Hare 65 Ep: 3 – 4 – 5 – 5 – 3 – 3 – 3 – 5 – 2 = 33 SFK: 85, SFT: 85 JL: Bra

Pris: Ökl, 2 Hare, 1 Rå

 EKARPSGÅRDENS YTO I se44509/2018
e NORDUCH NOJCH SEJCH Stakkelias Dacco III NO43003/14
u SEJCH SEUCH Ekarpsgårdens Ullis II SE51844/2013
Äg: Ronnie Karlsson, Lönsboda.

28/01. Domare: Lars Larsson.
Yto tar upp snabbt efter kortare slag arbete. Han driver mycket spår noga med bra nyansering. Yto är ngt sträv i skallet men pga sin ringa ålder finns hopp om utvecklingspotential. Ibland finns tendens till dubbelskall. Yto får tappt i 12 min där han jobbar nära tappten och reser igen efter 12 min. Efter full tid görs först ett par misslyckade in kallningar innan Yto kopplas på löpan 30 m från upptaget. I släpp 2 tar Yto upp efter 2 min även denna gång efter kort slag arbete. Två st rå visar sig efter 4 min med Yto 30 sek efter. Efter ytterligare 5 min kommer rå tillbaka med Yto 30 sek efter. Yto får två tappter där han jobbar som i första drevet och är helt tyst på tappten. Detta drev sträcker ut ngt mer men efter en stund buktar detta tillbaka för att gå mer trångt. Efter full tid gör husse några misslyckade inkallningar men efter knappa tre timmar efter upptag lägger Yto av och letar upp husse som befinner sig i närområdet. Yto gör under dagen 2 mycket väl buktande drev som var trevliga att lyssna på. Med hänsyn till att Yto är 19 månader gammal kan ägaren se framtiden med tillförsikt.
Rå 158(12), Rå 141(32) Ep: 3 – 3 – 3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 3 – 1 = 29 SFK: 75 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

KRAFTJÄGARNS DISA SE43713/2016 T
e J Friljusets Cehuperman SE40886/2013
u J Simbackens Ullis S31559/2008
Äg: Andersson Kent, Örkelljunga.

17/01. Domare: Jonas Olsson.
Släpp 1: Disa tar upp hare som ses med Disa 3 min efter, driver i 18 min får där tappt som inte klaras. Släpp 2: Söker ut bra går på nytt har slag, lyckas inte resa haren och föraren väljer att koppla. Släpp 3: Disa söker åter ut bra och tar upp rå som drivs med dålig kontakt och skallgivning i 54 min, kopplas på drevlöpan på kort avstånd. Rå avspårat. Släpp 4: Disa söker åter ut och tar upp rå som ses med Disa 1,5 min efter, drivs bra till full tid, kopplas på hemlöpan på kort avstånd och provet avslutas.
Hare 18, Rå 54(21), Rå 93 Ep: 3 – 3 – 3 – 3 – 5 – 3 – 3(1) – 2 – 3 = 28 SFK: 80 JL: Bra

Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

SIMBACKENS CALLA SE52746/2016 T
e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005
u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011
Äg: Bodelsson Pär, Vislanda.

14/01. Domare: Reine Gustavsson.
Släpp 1: Kopplas på vägtappt. drev 2: Räven går i gryt. Drev 3: Kopplas på vägtappt. Husse vill ha rå, där av de snabba kopplingarna på vägtappterna. Idag ville Calla bara driva tassvilt. Hare 16, Räv 25 Ep: 4 – 4 – 3 – 2 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 = 29 SFT: 100, SFT: 96 JL: Bra

Pris: Ökl, 0

SIMBACKENS ELDA SE32131/2017 T
e J SEUCH Annedals Lansen SE48383/2012
u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011
Äg: Magnus Persson, Bromölla.

28/01. Domare: Peter Jönsson.
Husse vill prova på hare. Upptag med påstick. Driver ut till väg sedan kopplas hunden och nytt släpp sker. Kortare sök som resulterar i upptag på rå. Driver i två repriser till 70 min. En längre tappt där hon återgår i löpan för att sedan hitta nytt djur, ingen tendens att stanna kvar på tappterna. Möter upp på tillbakagången och hunden kopplas för nytt släpp. Kortare sökrundor, längre tids slag arbete som resulterar i upptag, driver i 17 min sedan förspringer hon sig och lyckas inte hitta ut löpan igen. Letar sig igenom skogen och finner husses spår för att sedan återkomma.
Hare 8, Rå 70(52), Okänt 17 Ep: 3 – 3 – 4 – 3 – 5 – 3 – 3 – 3 – 2 = 29 SFT: 100, SFK: 120 JL: Bra

Pris: Ökl, 2 Rå

STÖRJAGÅRDENS ATLAS SE37492/2017 H
e J Friljusets Billy SE43690/2012
u J Klinga SE27161/2013
Äg: Elof Hjertsson, Alvesta.

30/01. Domare: Kaj Rosenqvist.
Släpp 1: Snabbt upptag på rå som som drivs i två repriser i 66 min. Rå buktar snävt i början sträcker ut en bit och buktar där igen. Rå sågs flera ggr med hunden tätt efter. Återkommer självmant till domarlaget efter tappt i blött område. Återgång ca 300m. Släpp 2: Nytt upptag på rå ca 400m från domarlaget med en drevrepris på 23 min. Liten bock visar sig i detta drev med hunden tätt efter.  Hunden följer därefter en löpa med enstaka skall en lång sträcka, detta går inte räkna som drev. Blåses in från ca 250m i detta släpp. Går i ytterligare ett släpp utan att resa vilt, verkade nöjd för dagen och var dessutom svagt halt.
Rå 66(38), Rå 23 Ep: 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 = 29 SFK: 98 JL: Godtagbar

Pris: Ökl, 2 Rå