• Hundägaren/föraren ansvarar enligt lag för den skada hunden kan vålla.
  • Hundföraren ansvarar för utvärdering av teknisk utrustning.
  • Hundägaren ansvarar för att kraven för rätt att deltaga enligt § 12 är uppfylld och att djurskyddslagen efterlevs.
  • Observera att aga av hund är förbjuden.
  • Den som för hund på prov ska vara medlem i någon klubb inom SKK-organisation eller i annan till FCI ansluten organisation.
  • Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på ett otillbörligt sätt d.v.s. den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende , prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
  • Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund.