Drevprov & Viltspårsprov 2023-2024 - Anmälan

Drevprov Skåne 2024

1/1 - 29/2
På detta prov har hundägaren möjlighet att själv ordna provmark. Du får starta på valfri mark, även på "hemmamark" där du vanligtvis jagar. Domare tilldelas av provledningen. Fr.o.m. 1:a februari fodras RR-intyg för att få starta.

Drevprov Skåne 2024

1/10 - 31/12
Under denna period är man med att kvalificera sig till klubbmästerskapet.

Regler för uttagning till klubbmästerskap:

Hund kvalificerar sig på sitt bästa provresultat på max 3 starter under provperioden 1 okt –
31 dec. I första hand skall alla hundar ges tillfälle att starta en gång innan det börjas på
omgång 2. För att aktuell start skall tillgodoräknas till klubbmästerskapet gäller ej start på
hemmamark, kommissarien i Skånes DK tilldelar även domare för provet. Krav för att starta
på klubbmästerskapet gäller att ägare är medlem i Skånes Dreverklubb, startande hundar
från andra lokalklubbar äger ej rätt att deltaga i klubbmästerskapet.

Drevprov Skåne 2024-2025

1/10 - 31/1
På detta prov har hundägaren möjlighet att själv ordna provmark. Du får starta på valfri mark, även på "hemmamark" där du vanligtvis jagar. Domare tilldelas av provledningen.

Drevprov Skåne 2025

1/1 - 28/2
På detta prov har hundägaren möjlighet att själv ordna provmark. Du får starta på valfri mark, även på "hemmamark" där du vanligtvis jagar. Domare tilldelas av provledningen. Fr.o.m. 1:a februari fodras RR-intyg för att få starta.

 

Anmälan till drevprov sker på dreverdata.se
Tryck på ”Webbanmälan” och välj Skånes DK och sedan drevprov. Sedan är det bara å följa instruktionerna.
Anmälan skall vara oss tillhanda senast 10 dagar före önskad provstart.

Startavgift för drevprov är 150 kronor och insättes via Bankgiro 5534-0574 eller Swish 123 324 3698. Märk betalningen med hundens/hundarnas namn. Anmälan giltig först sedan avgiften är betald. Domararvode på 300 kronor betalas kontant eller swish till domaren vid provtillfället. Övrig info: Reseersättning på 25 kr/mil betalas kontant eller swish till domaren vid provtillfället.

Kommissarien godkänner domare och provmark. Vid eventuella frågor så ring eller skicka e-post till kommissarien.

Kommissarie:
Peter Jönsson
Östraby Hovgård
341 76 Ryssby
E-post: peter.strattojagarens@gmail.com
Tel: 070-382 20 45

Spara

Spara

Spara