För 350 kr per år blir du medlem i Skånes Dreverklubb och därmed delaktig i en riksomfattande gemenskap av dreverägare. Anslut gärna familjemedlemmar för endast 50 kr per år.

Nu kan du som ej fyllt 25 år, bli medlem för halva årsavgiften 175:-.

Medlemsavgifter betalas in på Svenska Dreverklubbens Plusgiro 93625-2 eller på Bankgiro 5228-2324. Ange namn, adress och lokalklubb Skåne. Det går även bra att bli medlem direkt via deras hemsida. Se länk till höger/under.
 
Du har möjlighet att delta i drevprov, viltspårprov och utställningar samt hela tiden få tips och aktuell information om rasen. Du får också Svenska Dreverklubbens årsbok. Denna bok som är unik i sitt slag, tar upp allt en dreverägare bör veta. Som exempel kan du hitta resultat från drevprov, viltspårprov och utställningar, uppfödare, avkommebedömningar samt hanhundslistor och mycket mer.