J SEUCH ANNEDALS LANSEN SE48383/2012 H
e SEUCH Pinnådalens Emir S36010/2007
u J Selma SE45802/2010
Äg: Persson Mats, Eket. 23/01.
Domare: Kaj Rosenqvist.
Släpp 1: Efter ordentligt slagarbete börljar Lanzen driva som, senare genom avspårning, visar sig vara räv. Räven går i gryt efter 76 min drev och på återgången springer han på rå. Inblåses på tappt på långt avstånd, 230 m.
Släpp 2: Åter ett bra sök som resulterar i upptag på rå som avspåras. Drevet går i stora bukter och delvis ur hörhåll p.g.a starkt kuperad terräng fram till 1500 då tidtagningen upphör. Rå avspåras. Inkallas på tappt på kort avstånd 1628.
Räv 76, Rå 91(44) Ep: 4 – 4 – 3 – 3 – 5 – 4 – 3 – 2 – 3 = 31 SFK: 85, SFT: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Räv

J SEVCH ANNEDALS METTA SE54888/2014 T
e SEUCH Pinnådalens Emir S36010/2007
u J Selma SE45802/2010
Äg: Johansson Lennart, Örkelljunga. 19/01.
Domare: Jonas Olsson.
Drev 1: Loss 0800, söker ut mkt bra, upptag på rå som buktar bra tills det springer på domarlaget och sträcker ut ca 1 km, sen buktar det mkt bra igen, kallas in på fullt drev.
Drev 2: Söker åter ut mkt bra, upptag på rå som åter buktar mycket bra, blåses av på fullt drev. Två utmärkta drev av Metta idag. En mkt bra rådjurshund. Rå synliga och avspårade. Kopplad och provet avslutas 1302.
Rå 135, Rå 95 Ep: 4 – 4 – 5 – 5 – 5 – 4 – 5 – 2 – 4 = 38 SFK: 110 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J ANNEDALS NORPAN SE40545/2015 T
e C.I.B. FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B
u J Selma SE45802/2010
Äg: Lars Larsson, Hässleholm. 04/01.
Domare: Mats Persson.
Släpp 1: Efter ett långt och bra sökarbete kom några väckskall med upptag på dovhjort. Kort drev därefter tappt. Var kvar på tappten ca 15 min, därefter självman återgång.
Släpp2: Bra sök. Visas på tidigare observerat rå, mycket bra drev i två repriser till full tid. Kallas av löpan på fullt drev från kort avstånd. En mycket följsam och trevlig tik med utmärkt jaktlust. Helt ärlig med ett tvåtoninigt skall som hörs bra på längre avstånd.
Hjort 20, Rå 123(13) Ep: 3 – 3 – 5 – 4 – 5 – 3 – 4 – 3 – 3 = 33 SFK: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

ANNEDALS OSKAR SE17549/2016 H
e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011
u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013
Äg: Nilsson Fredrik, Osby. 16/01.
Domare: Mats Persson.
Släpp 1: Långt slagarbete på delvis igensnöade råslag. Mycket bra upptag på rå som drivs i snäva bukter till full tid. Kopplad på drev, avspårat vid flera tillfällen.
Släpp 2: Åter ett mycket bra slagarbetemed upptag på rå, detta drev blir något hackigt på grund av att temperaturen steg och snön blev blaskig. Detta drev buktade mycket snävt. Rå sågs med Oskar 1 min efter och avspårades flera ggr. Kopplas på tappt och provet avslutades. En mycket lovande unghund med utmärkt jaktlust.
Rå 97(8), Rå 98(12) Ep: 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 – 2 = 28 SFK: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

ANNEDALS OZZY II SE17551/2016 H
e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011
u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013
Äg: Jönsson Ronnie, Broby. 12/01.
Domare: Stefan Nilsson.
Ozzy söker ut bra och får snabbt slag som han börjar väcka på. Jobbar länge och väl lite ostrukturerat på slagen med en del väckningar. Reser så småningom rå som han driver mkt bra i fina bukter i två repriser till full tid. Ozzy får en tappt vid full tid i närheten av husse och hälsar på, och då passar vi på att kalla av honom och koppla. En trevlig ung hund som har god utvecklingspotential.
Rå 81(9) Ep: 3 – 2 – 2 – 4 – 3 – 3 – 4 – 3 – 2 = 26 SFK: 95 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå

FRILJUSETS BOSS SE43694/2012 H
e J Tk Max NO52744/09
u SEJCH Tuthammarens Elin S39965/2008
Äg: Petersson Jörgen, Hjärnarp. 12/01.
Domare: Mats Persson.
Släpp 1: Mycket bra sök, upptag på rå utom hörhåll, tonar in med drev, rå får förmodligen vind av domarlaget och sträcker rakt ut. Åter kontakt med drevet som då buktar bra till full tid. Boss fastnar i fårstängsel och kopplas där. Rå ses två ggr med Boss 1,5 min efter. Tappten är ur hörhåll.
Släpp 2: Får slag efter några minuter, kvickt upptag på räv. Det mesta av detta drev gick med dålig kontakt och en del ej noterbara tappter. Räv ses i slutet av drevet med Boss 10 min efter. Efter full tid byter Boss drevdjur till rå. Driver till 15 05 då han kallas in på fullt drev. En hund med utmärkt jaktlust och i mycket bra kondition vid provets slut.
Rå 93(31), Räv 97 Ep: 4 – 5 – 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 = 32 SFK: 85, SFT: 55 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Räv, 1 Rå

HAVSUDDENS BASSE SE30868/2015 H
e J SEUCH Annedals Igor S46387/2009
u SEUCH SEJCH Mollie S26519/2009
Äg: Persson Magnus, Bromölla. 22/01.
Domare: Johan Berggren.
Släpp 1: Basse söker ut mkt bra, upptag på 560 m. Tappten kommer vid breda diken som går ihop, troligen är basse ur hörhåll ett tag. Kopplas på löpan efter full tid då även get med 2 kid är synliga.
Släpp 2: Även här ett mkt bra slagarbete som leder till upptag på över 500 m. Buktar trångt i tuff terräng med mycket snöhängt sly. drevet sträcker och då bryter Basse och kommer på löpan tillbaka till husse. Rå synlliga i drevet.
Släpp 3: Upptag på två rå som sträcker ut i myrområde med porsris och rejält med snöhängt porsris. Basse har tufft att ta sig fram och han bryter och kommer baklöpan tillbaka snabbt och bestämt efter att han tagit sig ur porsriset. En mkt trevlig hund som kämpade väl i det bitvis mkt tuffa föret.
Rå 91(21), Rå 75 Ep: 4 – 4 – 4 – 4 – 5 – 3 – 5 – 4 – 2 = 35 SFK: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

SIMBACKENS CHARMIS SE52751/2016 H
e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005
u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011
Äg: Berggren Johan, Vislanda. 26/01.
Domare: Magnus Persson.
Släpp 1: Reser snabbt hare som drivs i ganska stora bukter, haren synlig med Charmis ca 6 min efter och spåras också av 2 ggr på lerig väg för att vara säkra på drevdjuret. Får två längre tappter som han löser bra och visar den envishet som som krävs för att kunna driva hare.
Drev 2: Snabbt upptag på rå som med lätthet kan följas till full tid, rå synligt med Charmis ca 2 min egter samt avspårat på väg. En duktig hund som idag förtjänade sina första pris.
Hare 91(29), Rå 95 Ep: 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 5 – 2 – 3 = 34 SFT: 75, SFK: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare, 1 Rå

SIMBACKENS CHARMIS SE52751/2016 H
e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005
u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011
Äg: Berggren Johan, Vislanda. 12/10.
Domare: Kaj Rosenqvist.
Släpp 1: Börjar 0807 väcka, förmodligen hare, väcker åter 0833 som resulterar i upptag på som senare visar sig vara rå. Bra buktande drev i två repriser till full tid, kopplas på tappt sedan rå gått in bland hus. Rå sågs flera ggr under drevet.
Släpp 2: Söker ut bra och reser rå efter måttliga väckskall, drevet går i flera repriser fram till 1450 då det blir tappt. Tidtagningen upphörde 1500. Drevet fortsätter i stora delar ur hörhåll fram till 1719 då hunden kopplas av föraren på löpan. Även i detta drev sågs rå flera ggr. En ung hund med utmärkt jaktlust men som behöver ett bättre samarbete.
Rå 90(18), Rå 70(74) Ep: 3 – 4 – 4 – 3 – 3 – 4 – 4 – 2 – 3 = 30 SFK: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå