Kallelse till extra årsmöte för fyllnadsval av ledamöter och suppleanter till styrelsen, samt representant för avelsråd och sydsvenskans samarbetsråd.

På grund av ett antal avhopp av styrelsemedlemmar efter årsmötet kallas till ett extra årsmöte.

Datum: 20210314, kl 16.00, via telefon
Handlingar för det extra årsmötet kommer inom kort

 

Anmälan sker via formuläret nedan senast 10/3