ANNEDALS PIDA-PANDORA SE12126/2017 T
e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008
u J Selma SE45802/2010
Äg: Rasmus Tyrén, Klippan. 28/12
Domare: Bernt-Olof Nilsson.
Pida släpps där vi stannar med bilarna, springer ivrigt iväg på sök, upptag efter 5 min ca 250m från domarlaget. Driver därefter till full tid utan noterbar tappt. Nytt släpp för att bedöma delmoment. Drevdjuret sågs 15 m från domaren 0915 med hunden 2 min efter. Rå 85 Ep: 3 – 4 – 3 – 4 – 5 – 4 – 5 – 5 – 2 = 35 SFK: 120 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå

J BACKAVÅNGENS HERMAN S40364/2006 H
e Blakkmarka’s Bulljack N10764/01
u SEUCH SEJCH Härkilas Effie I S39938/2003H
Äg: Jörgen Pettersson, Hjärnarp. 29/11.
Domare: Peter Jönsson.
Herman gör under dagen två 1:a prisdrev på rå, buktar mycket bra i båda dreven. Rå symligt i första drevet med Herman 1 min efter, rå avspårat i andra drevet. Gör tre utmärkta sökrundor i andra släppet. Har under dagen en noterbar tappt. En mycket trevlig hund att lyssna på i skogen med utmärkt jaktlust trots sin höga ålder. Rå 165, Rå 116(7) Ep: 5 – 4 – 5 – 4 – 5 – 3 – 3(1) – 2 – 2 = 33 SFK: 118 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

EKARPSGÅRDENS VILLE II SE48391/2016 H
e NORDUCH NOJCH SEJCH Stakkelias Dacco Iii NO43003/14
u SEJCH SEUCH Ekarpsgårdens Ullis Ii SE51844/2013
Äg: Olsson Jonas, Markaryd. 29/11.
Domare: Mats Persson.
Släpp 1: Ville loss 0800, söker ut direkt, några väkskall och kvickt upptag på rå som avspåras. Mycket bra drev med en längre tappt vid vattendrag, därefter lita sämre kontakt med drevdjuret. Kopplas på tappt. Släpp 2: Lite snävt sök men tar upp rå efter långt sökarbete. Mycket bra drev i trånga bukter. Ville lade av i drevområdet när rå korsar gamla löpor. Ensamarbetsvillig unghund (16 mån ) med mycket bra jaktlust. Rå 78(25), Rå 62 Ep: 2(1) – 3 – 5 – 4 – 5 – 3 – 4 – 3 – 2 = 31 SFK: 90 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

EKARPSGÅRDENS VILLMA SE48389/2016 T
e NORDUCH NOJCH SEJCH Stakkelias Dacco Iii NO43003/14
u SEJCH SEUCH Ekarpsgårdens Ullis Ii SE51844/2013
Äg: Stefan Nilsson, Martin Fredriksson, Klippan. 06/11.
Domare: Mats Persson.
Släpp 1: Ett mycket bra drev på rå som drog ut ca 1 km på slutet, då tyckte Vilma att det blev för långt från husse, då lade hon av och kom snabbt tillbaka. Släpp 2: Nytt upptag på rå med drev i trånga bukter, mycket njutbart, efter ca 1 timme passerar rå domarlaget på ca 10 m med Vilma 3 min efter, hon stannar till hos husse och får en klapp därefter åter drev drev tills hon förmodligen möter 2 älgar som observerats i drevområdet. Hon ger några markeringsskall därefter åter till husse. Släpp 3: Kort drev på okänt. En 15 månaders ungtik som man gärna hade varit ägare till. Kommer säkert att utvecklas till en suverän jakthund. Rå 76, Rå 66, Okänt 15 Ep: 3 – 3 – 5 – 4 – 5 – 4 – 5 – 5 – 3 = 37 SFK: 100 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

J SIMBACKENS ASTA SE26735/2014 T
e SEVCH SEJCH SEUCH Kilhammars Dumle SE35769/2010
u SEJCH SEUCH Simbackens Uddis S31560/2008
Äg: Norlin Pär Ola, Hanaskog. 15/12.
Domare: Torsten Olsson.
Släpp 1: 0800, Asta tar upp direkt, hon driver mycket bra i 45 min därefter krånglar det för henne. Hon får dock fatt på djuret igen och driver till 81 min. Då lägger hon självmant av och återkommer till oss. Rå avspårat. Släpp 2: 1020, hon har ett trångt sök men får upp rå efter ett tag som hon driver mycket bra. Hon driver till full tid med en liten tappt. Asta lägger av nära oss och kallas in. Rå sågs tre ggr i detta drev 2,3 och 6 min efter. Släpp 3: asta går lös till 13 45 då hon kopplas. En trvlig jakthund. Rå 81(5), Rå 90(5) Ep: 2(1) – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 = 31 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå

SIMBACKENS CALLA SE52746/2016 T
e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005 u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011 Äg: Bodelsson Pär, Vislanda. 13/11. Domare: Mats Persson. Släpp 1: Bra släpp och snabbt upptag på hare, som drivs i fyra repriser. Lång tappttid bl.a på grund av att haren gick på hårdfrusen grusväg och ett orutinerat tapptarbete av ungtiken. Släpp2: Föraren önskade rå men tiken fick även i detta släpp slag av hare men kunde inte resa den. Tiken har mycket stort harintresse och mycket god jaktlust. Hare 46(88) Ep: 3 – 3 – 5 – 2 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 = 27 SFT: 60 JL: Mycket bra Pris: Ukl, 3 Hare

SIMBACKENS CHARMIS SE52751/2016 H
e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005
u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011
Äg: Berggren Johan, Vislanda. 15/12.
Domare: Mats Persson.
Släpp 1: Söker ut bra och kommer på nya slag efter två rävar. Det blir drev direkt men slutar vid ett stengryt. Springer på en hare med bra drev i 26 min, får dödtappt när haren går in i drevlöporna efter rävdrevet. Ägaren kallar in hunden, som får gå lös. Upptag på rå med mycket bra drev till full tid. Inkallad på drev på kort avstånd, men utom synhåll. Tappttiden var utom hörhåll. Släpp 2: Upptag på rå 14.15 med mycket bra drev till koppling 1540. En mycket lovande unghund (15 mån), med ett klangfullt och mycket hörbart skall. Räv 7, Hare 26, Rå 103(17), Rå 45 Ep: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 4 = 33 SFT: 90, SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

SPEELAS BLICKA SE41961/2016 T
e J Fagertärn’s Rabies SE48427/2010
u J Biabys Stinta SE55327/2012
Äg: Anders Nilsson, Vittsjö. 08/12.
Domare: Jonas Olsson.
Släpp 1: Blicka får snabbt slag med upptag som drivs i 80 min med en noterbar tappt. rå ses med Blicka 1,5 min efter. invisslad på tappt på 150 m och kopplas. Släpp 2: Släpps på nytt, får snabbt slag, mkt bra slagarbete, upptag på ra som drivs i 62 min med två st noterbara tappter. Mkt vatten i mossarna. Släpper och går själmant tillbaka, rå avspårat, kopplas och provet avslutas 1340. Mkt trvlig tik. Rå 80(14), Rå 62(40) Ep: 2 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 = 31 SFK: 110 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

VILTSTIGENS ELISA SE40028/2016 T
e J Skånstorpgårdens Macallan S25806/2009
u SEJCH SEUCH River Race Julie SE38656/2014
Äg: Jansson Göran, Örkelljunga. 04/12.
Domare: Mats Persson.
Tiken har under dagen tre utmärkta rådjursdrev. Lägger av själv på de två första dreven vid mindre vattendrag och kopplas på drevlöpan i sista drevet. En ung tik med utmärkt drevsäkerhet och ett mycket hörbart och välklingande skall. Önskvärt med ett vidare sök och mindre skallgivning på slag och tappt. Rå sågs i första drevet med tiken tre min efter och i sita drevet en min efter. Rå avspårades i andra drevet. Rå 65, Rå 92, Rå 84 Ep: 1(1) – 3 – 2 – 5 – 2 – 4 – 2(2) – 3 – 2 = 24 SFK: 120
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

VÄSTRALUNDS ITZI SE43706/2016 T
e SEJCH Västralunds Trisse SE59278/2010
u SEJCH Stråkens Alise SE23301/2012
Äg: Johnsson Leif, Bjärnum. 14/12.
Domare: Tommy Jörheim. Efter bra sök upptag på rå som ses under drevet, ett hyggligt drev i 47 min som hunden bryter och kopplas på tappt. Bra drev på rå i 18 min då drevdjuret drar iväg, åter kontakt med drevet efter 40 min där det buktar i en stor myr till full tid. Rå synligt 3 ggr med hunden 1-3 min efter. Hunden åter 1400 och provet avslutas. Rå 48, Rå 117(40) Ep: 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 2 = 30
Pris: Ökl, 3 Rå, 1 Rå

VÄSTRALUNDS ITZI SE43706/2016 T
e SEJCH Västralunds Trisse SE59278/2010
u SEJCH Stråkens Alise SE23301/2012
Äg: Johnsson Leif, Bjärnum. 28/12.
Domare: Stefan Nilsson.
Söker ut bra med snabbt upptag, driver ngt fort med mycket hörbart skall. Djuret synligt med hunden 1 min efter. Driver i vida bukter tills djuret sträcker ut varefter tiken avbryter och går tillbaka. Trevlig ungtik. Rå 85 Ep: 3 – 3 – 5 – 2 – 3 – 4 – 2 – 5 – 2 = 29 SFK: 115 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå