ANNEDALS OLGA SE17552/2016
e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011
u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013
Äg: Filip Olsson, Bjärnum.
30/01. Domare: Mats Persson.
Släpp 1: Söker villigt men kort. Upptag på rå, trånga bukter och tiken har svårt att hålla reda på löporna. Lägger av och tar drevlöpan tillbaka under skallgivning, visslas in på återgång. Släpp 2: Söker som tidigare, väcker rikligt, kort drev, lägger av och och tar drevlöpan tillbaka under skallgivning till ägaren. Kopplas 1127 och provet avslutas. Tiken behöver mer tid i skogen för att skaffa sig mer rutin, endast 12 månader gammal. Driver med mycket tätt och välklingande skall. Har framtiden för sig.
Rå 33(11), Rå 20
Ep: 2(1) – 1 – 1 – 3 – 3 – 2(2) – 3 = 15
Pris: Ukl, 3 Rå

ANNEDALS NOSA SE40546/2015
e C.I.B. FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B
u J Selma SE45802/2010
Äg: Torsten Olsson, Tyringe.
28/01. Domare: Mats Persson.
Släpp 1: Tiken söker ut villigt men ngt kort, upptag på rå. Bra drev med 2 noterbara tappter. Rå sågs med tiken 1,5 min efter. Kommer ihop med en drever från grannlaget och kopplas av en person i detta lag. Återfås och kopplas 1005. Släpp 2: Söker som tidigare utan att finna slag. Kopplas 1128 och provet avslutas. Ger ett ngt orutinerat intryck, men kan säkert med mer träning bli en bra jakthund.
Rå 57(16)
Ep: 2 – 5 – 3 – 5 – 3 – 3 – 3 = 24
Pris: Ukl, 2 Rå

FRILJUSETS BRUNO SE43693/2012
e J Tk Max NO52744/09
u SEJCH Tuthammarens Elin S39965/2008
Äg: Nilsson Anders, Röke.
26/01. Domare: Kaj Rosenqvist.
Släpp 1: Reser snabbt rå som buktar trångt till en början och därefter sträcker ut ngt, lägger av efter 52 min och tar baklöpan tillbaka till föraren. Släpp 2: Får ganska snabbt slag och reser rå efter 20 min slagarbete och driver i två repriser fram till 1108 då drevet slutar vid brett dike och hunden tar baklöpan tillbaka och kopplas av föraren. Släpp 3: Söker ut ngt och markerar slag i två omgångar, reser efter bra slagarbete okänt som går lite knackigt, föraren väljer att koppla och avsluta provet 1249. I de två första såg vi inte drevdjuren med med erfarenhet kan konstateras rå. En mycket trevlig och ärlig hund att döma som med mer träning kommer att prester längre drevtider.
Rå 52, Rå 79(16), Okänt 13
Ep: 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 3 = 26
Pris: Ökl, 3 Rå, 2 Rå

ANNEDALS MUSA SE54890/2014
e SEUCH Pinnådalens Emir S36010/2007
u J Selma SE45802/2010
Äg: Tommy Jörheim, Vinslöv.
25/01. Domare: Stefan Nilsson.
Musa söker ut bra och får nästan omedelbart slag på hare. Efter en stunds arbete lockar föraren på henne för förflyttning. Hon springer då på rådjur som hon driver bra tills djuret djuret går över bred å. Hon lägger av vid ån och kopplas på tillbakagången. Hon släpps igen i och reser rådjur som buktar bra i området och djuret är synligt flera gånger. Hon lägger av när djuret lämnar såten och återkommer till husse. Släpp i nytt område och söker ut bra. Efter en stunds sökande med förflyttning får hon slag på hare som hon jobbar med tills husse kallar in henne och kopplar för dagen. En trevlig ungtik som ägaren säkert kommer ha mycket glädje av. Drev 1 och 2 sammankopplas p.g.a. den breda ån hon inte kunde komma över enligt paragraf 5.3.1
Rå 46, Rå 60
Ep: 3 – 5 – 4 – 5 – 3 – 5 – 3 = 28
Pris: Ökl, 1 Rå