RR SEUCH SEJCH CARLSATORPETS ASTA SE14942/2010
e SEJCH SEUCH Majbergets Kalle S26376/2006 u J Freia S18762/2007
Äg: Eriksson Bo, Hässleholm.
11/01. Domare: Mats Persson.
Asta loss 0810. Bra sök, får slag omgående med kvickt upptag på hare. Bra drev i två repriser med lång tappt på 60 min. Avspårad i snö. Självman återgång. Släpp 2: Åter kvickt upptagpå liten hare, nu med ängre slagarbete. Bra drev i fyra repriser, buktar trångt på ca 10ha i granplantering. Ses 2 ggr och avspårad i snö ett flertalggr. En liten svårdreven hare. Ropas av drevet utom synhåll från ägaren ca 100m. Kopplas 1418 och provet avslutas. En tik med utmärkt jaktlust och mycket bra samarbete och lydnad. Önskvärt med sparsammare skallgivning på tappt. Hare 58(60), Hare 97(51)Ep: 3 – 3 – 3 – 2 – 3 – 3(2) – 4 = 21
Pris: Ökl, 1 Hare, 3 Hare

SIMBACKENS ASTA SE26735/2014
e SEVCH SEJCH SEUCH Kilhammars Dumle SE35769/2010 u SEJCH SEUCH Simbackens Uddis S31560/2008
Äg: Per-Ola Norlin, Hanaskog.
22/01. Domare: Fredrik Nilsson.
Asta släpps och får slag direkt. Hon reser omgående rå som hon driver bra i 75 min och bryter sedan. Hon letar upp sin gamla drevlöpa och tar den tillbaka, rå synligt efter 68 min med Asta ca 4 min efter. Även i det andra släppet får hon slag omgående, hon jobbar bra på dessa slag i över 1 timme men lyckas inte resa. Hon kopplas och släpps i ny terräng, hon får snabbt slag och jobbar på bra en längre stund och lyckas till slut resa rå. Efter 10 min drev blir det med is vid kanterna och hundföraren skyndar dit och kopplar hunden. Vid fjärde släppet hittar Asta rådjur omgående och detta drivs med bra tryck i 10 min, efter en längre tappt lyckas hon resa igen och sedan driver hon tills det uppstår en längre tappt i närheten av en väg och föraren väljer att kalla in henne och koppla. Provet avbryts sedan. Drev 3 och 4 lägges ihop enligt paragraf 5.3.1 Rå 75, Rå 10, Rå 54(24)Ep: 3 – 4 – 3 – 2 – 3 – 4 – 3 = 22
Pris: Ökl, 1 Rå

J SEVCH FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012
e SEJCH SEUCH Härkilas Tanjer Ii S43204/2005A u SEVCH SEUCH SEJCH Fållens Kitty S46992/2008
Äg: Sabine Dinning, Rydaholm.
05/01. Domare: Peter Jönsson.
Ägare vill prova på hare på morgonen. Loss 0800 på slag vid väg, reser okänt och driver 7min. Förflyttning till nytt område, får snabbt slag på ny hare, även detta utan resultat. Förflyttning och hunden släpps i nytt område med snabbt slag på hare. Alvin väcker och reser rå som är synligt med hunden 1 min efter. Sträcker ut och Alvin kopplas efter avslutat drev ca 2,5 km från upptagsplatsen. Okänt 7, Rå 68 Ep: 2 – 3 – 3 – 5 – 3 – 3 – 3 = 22
Pris: Ökl, 2 Rå

EKARPSGÅRDENS ULLIS II SE51844/2013
e J Annedals Duke S51009/2004 u J Ekarpsgårdens Nelly II S56223/2008
Äg: Stefan Nilsson/Martin Fredriksson, Klippan.
28/01. Domare: Mats Persson.
Släpp 1: Mycket bra sök och kontakt, reser rå med utmärkt buktande drev till full tid, kallas av på fullt drev på kort avstånd utom synhåll för föraren. Släpp 2: Ägaren önskar hare, åter mycket bra sök, men lyckas inte resa någon hare. Släpp 3: Bra sök, reser rå, utmärkt buktande drev i 42 min. därefter tappt. Lägger av på tappten och åter till ägaren 1405. Kopplas och provet avslutas, tiken haltar ngt fram. En mycket social och trevlig tik med utmärkt drevsätt och jaktlust. Tätt klangfullt skall. Rå 91, Rå 42Ep: 4 – 3 – 5 – 5 – 4 – 4 – 3 = 28
Pris: Ökl, 1 Rå

EKARPSGÅRDENS ULLIS II SE51844/2013
e J Annedals Duke S51009/2004 u J Ekarpsgårdens Nelly II S56223/2008
Äg: Stefan Nilsson/Martin Fredriksson, Klippan.
26/01. Domare: Tommy Jörheim.
Släpp1: Drev på okänt i 25 min. Släpp2: Snabbt upptag på rå som drivs i bra bukter i 65 min då hunden lägger av och och återkommer. Släpp3: Reser rå efter ett bra sök, drivs i 53 min då rå går på långskjuts, hunden släpper och återkommer. Släpp4: upptag på rå som drivs tapptfritt i bra bukter till full tid och kallas in på fullt drev. Provet avslutas 1447. Okänt 25, Rå 65, Rå 53, Rå 101Ep: 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 5 = 30
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Rå, 1 Rå