ANNEDALS NOSA SE40546/2015 T
e C.I.B. FIUCH LVCH SEJCH SEUCH TUTHAMMARENS DIEGO S45649/2006
u J SELMA SE45802/2010
Äg: Torsten Olsson , Tyringe.
14/01. Domare: BÖRJE LEVIN.
Släpp 1: Upptag på rå som buktade bra i skogsterräng och som observerades efter drygt en timmes drevtid med hunden 1minut efter . Tappten blev i en ungskogsplantering .
Släpp 2: Upptag på rå som efter en kort bukt drog ut på långskjuts , där hunden bröt och kom tillbaka . Släpp 3 Upptag på okänt som med all säkerhet var en hare . Efter en vägtappt så bröt hunden och kom tillbaka och provet avbröts .
Rå 113(22), Rå 17(12), Okänt 10
EP: 2(1) – 3 – 3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 4 – 3 = 31 DFK: 8 SFK: 70 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå

FRILJUSETS BOSS SE43694/2012 H
e J TK MAX NO52744/09
u SEJCH TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008
Äg: Jörgen Petersson, Hjärnarp.
03/01. Domare: PETER JÖNSSON.
Släpp 1: Boss släpps intill grusväg, söker ut i skogen 250 m och får slag, reser snabbt och gör ett riktigt fint buktande drev. Driver till full tid med en kortare tappt. Rådjur synligt med hund 2 min efter, kopplas på drevlöpan.
Släpp 2: Boss söker mycket bra i en stor fin ring på 480 m, återkommer och hälsar på, tar ny runda och får slag på ca 300 m. Gör ett längre slagarbete och reser, ännu ett riktigt trångt buktande drev som han driver till full tid med två kortare tappter. Tappter uppstår i mycket blöt terräng. Kopplas på väg där rådjur spårats av. En mycket drevsäker och ärlig hund som gärna jagat vidare.
Rå 98(7), Rå 115(16)
EP: 4 – 3 – 5 – 5 – 5 – 3 – 4 – 2 – 2 = 33 DFK: 6.1 SFK: 110 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

FRILJUSETS BOSS SE43694/2012 H
e J TK MAX NO52744/09
u SEJCH TUTHAMMARENS ELIN S39965/2008
Äg: Jörgen Petersson, Hjärnarp.
12/01. Domare: JOHAN BERGGREN.
Släpp 1: Söker ut mycket bra och reser räv som buktar mkt bra till full tid och Boss kopplas på löpan. Räv avspårad flertal ggr i snön.
Släpp 2: Söker ånyo ut mkt bra finner slag som han jobbar mkt bra på och reser rå som buktar mkt trångt till full tid, men sträcker ut strax innan koppling och tar ett tag innan vi kommer ifatt och kan koppla en fortfarande jaktsugen Boss på löpan då rå är synligt. En rutinerad hane som idag fick drevdjuren att bukta mkt bra, ej noterbara tappter förekommer i båda dreven men Boss löser dom fort och på ett föredömligt sätt idag.
Räv 104, Rå 165
EP: 4 – 4 – 5 – 5 – 5 – 3 – 3 – 2 – 2 = 33 DFK: 6 DFT: 6.5 SFK: 95 SFT: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Räv, 1 Rå