Domare: Gunnar Furuvik

Hanar Juniorklass 9-18 månader

DREVER TASSENS OZZY SE24910/2020
e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014
u J SEUCH Drever Tassens Bella SE31982/2017
Äg: Jennie Stjärneblad , Skånes fagerhult
Mkh: 34 cm.
Dubbel P1 vä överkäke, knappt medel stor hane av utm typ, maskulint huvud, passande ögon färg, mkt bra öron, mkt bra hals och överlinje, välformad bröstkorg, något framskjuten skuldra, goda vinklar bak, mkt bra rörelser från sidan med bra steglängd, parallell fram och bak, mkt bra päls och färg
Excellent, 2 kk

HADDEBOS ACKE SE61823/2020
e J Fallaskogens Rippe SE27151/2017
u J Fallaskogens Issa SE56799/2016
Äg: Hans Johansson, Tenhult
Mkh: 34 cm.
Balanserad hane, medelstor av utmärkt typ, vackert välskuret huvud, ngt ljusa ögon, utm öron, utm hals och överlinje,
tillräcklig bröstkorg, markerat förbröst, goda vinklar runt om, parallell bak, ganska bra fram, utm rörelse från sidan, bra kors, bra resning, välvisad
Excellent, 1 kk, CK

INGARPSTIGENS BOSS SE37176/2020
e Holtmarkas Jazz NO34885/18
u J SEUCH Fallaskogens Älla SE34883/2013
Äg: Linus Stenholm, Trensum
Mkh: 35.5 cm.
Tångbett, medelstor hane, mkt god typ, maskulint välformat huvud, ljusa ögon, mkt bra öron, bra hals och rygg, brant
kors, bröstkorg kunde vara lite längre i nederdelen, framskjuten skuldra, bra vinklar bak, bra rörelse men skulle haft bättre baksteg med mer driv, ok päls med svarta prickar i det vita
Very good, 3 kk

Hanar Unghundsklass 15-24 månader

HOVJÄGARNS BALDER SE12877/2020
e SEJCH Bergmossens Oryx SE22492/2014
u J SEUCH Friljusets Cilla SE40878/2013
Äg: Linus Larsson, Örkelljunga
Mkh: 33.5 cm.
Knapp medelstor av god typ som ger ett luftigt intryck, skulle haft mer könspräglat huvud, stopet skulle varit ngt mindre markerat, ngt högt ansatta öron, bra hals, bra rygg, välvd länd, brant kors, bröstkorg måste utvecklas mer, knappa vinklar runt om, står med utåtvridna tassar, går underställt med knapp steglängd, bra färg men pälsen kunde varit grövre
Sufficient

KRAFTJÄGARNS FAJTER SE54150/2019
e SEJCH SEUCH Simbackens Charmis SE52751/2016
u J SEUCH Friljusets Bessie SE43684/2012
Äg: Sven Blomgren, Annerstad
Mkh: 35 cm.
Medelstor hane, utm typ, vackert välskuret huvud, passande ögonfärg, mkt bra öron, utm hals och överlinje, bra bröstkorg, passande benstomme, bra vinklar, ngt veka mellanhänder, bra rörelser från sidan, lös i framben, smalspårig bak, bra päls och färg
Excellent, 1 kk

KRAFTJÄGARNS FINDUS SE54154/2019
e SEJCH SEUCH Simbackens Charmis SE52751/2016
u J SEUCH Friljusets Bessie SE43684/2012
Äg: Göran Svensson, Häradsbäck
Mkh: 35 cm.
Medelstor med bra proportioner, mkt god typ, kunde vara ngt bredare i skallen, ngt ljusa ögon, kunde haft ngt längre öron, utm hals, bra rygg, brant kors, störs av hög svansföring, framskjuten skuldra, skulle vara mer utfylld i bröstkorg, framför allt i nedre delen, mkt bra vinklar bak, lösa armbågar, hastrång bak, skulle haft grövre päls, rör sig bra från sidan
Very good, 2 kk

Hanar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre

ANNEDALS ROCKO SE32079/2018
e SEJCH SEUCH Simbackens Charmis
SE52751/2016 u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013
Äg: Mathias Sjöberg, Tyringe
Mkh: 35 cm.
Idealisk storlek, robust lågställd hane av utm typ, maskulint huvud, ngt ljusa ögon, väl rundade öron, utm hals o överlinje, bra bröstkorg, passande benstomme, goda vinklar runt om på starka ben, mkt bra rörelser från sidan, ngt marktrång fram, päls i fällning, varma vackra färger
Excellent

BÄRSTASKOGENS HELIX SE31966/2019
e SEJCH SEVCH SEUCH Bergmossens Qubik SE42548/2015
u SEJCH Haddebos Spela SE49413/2016
Äg: Ola Olsson, Torhamn
Mkh: 35 cm.
Idealisk stolek, robust hane av utm typ, maskulint huvud, runda ngt utåtstående ögon, ögonkanterna skulle varit mer slutna, väl rundande öron, mkt bra hals och rygg, brant kors, välformad bröstkorg, kunde haft mer markerat förbröst, ngt raka vinklar fram, bra bak, mkt bra rörelser från sidan, ganska bra ben, parallell fram och bak, kunde haft grövre päls
Excellent

FALLASKOGENS KÅLLE SE46047/2018
e J Åskbergets Ivanhoe SE24183/2013
u J Fallaskogens Axa SE10120/2014
Äg: Kim Karlsson, Immeln
Mkh: 35 cm.
Medelstor hane med bra proportioner av utm typ, bra huvud men kunde ha mer markerat stop, ngt ljusa ögon, bra öron, utm hals och rygglinje, markerat förbröst, mkt bra bröstkorg och vinklar, starka ben, passande benstomme, mkt bra rörelser från sidan med bra steglängd, ngt lösa armbågar, vrider ut vä framtass, bra päls och färg
Excellent

FALLASKOGENS ÄBBE SE58312/2017
e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011
u J Fallaskogens Ezza SE20706/2014
Äg: Lars Karlsson, Bor
Mkh: 35.5 cm.
Medelstor hane, lågställd och robust av utm typ, maskulint huvud, mkt bra öron, passande ögonfärg, mkt bra hals och överlinje, välmarkerat förbröst, utm bröstkorg, mkt bra benstomme, mkt bra vinklar runt om, parallell fram och bak, mkt bra rörelser från sidan, störs av hög svansföring, bra päls och färg
Excellent, 4 kk, CK

FALLASKOGENS ÖBBE SE39498/2019
e J SEJCH Bakkeskogen’s Fycom NO46862/15
u J Fallaskogens Zazza SE57003/2015
Äg: Hans Johansson, Tenhult
Mkh: 35 cm.
Hane med idealisk storlek, balanserad, utm typ, maskulint huvud, utm öron, passande ögonfärg, utm hals och överlinje, mkt bra bröstkorg, markerat förbröst, grov benstomme, mkt goda vinklar, bra ben och tassar, mkt bra rörelser med bra steglängd
Excellent, 1 kk, CK, 1 bhkl, CERT BIR

FRILJUSETS GIBSON SE44813/2018
e NORDUCH NOJCH SEJCH Stakkelias Dacco Iii
NO43003/14 u SEJCH SEUCH Friljusets Bea I SE43686/2012
Äg: Peter Nilsson, Skånes Fagerhult
Mkh: 36.5 cm.
Över medelstor, robust hane av mkt god typ, maskulint huvud, passande ögonfärg, utm öron, ngt lösa läppar, ngt kort
hals med halsskinn, bra bröstkorg, brant kors, goda vinklar, bra tassar, bra rörelser från sidan, parallell fram och bak, bra päls och färg, skulle vara mer tillgänglig
Good

GRUNNESBAKKENS ATOZ SE46396/2018
e SEJCH Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013
u SEJCH NOJ(D)CH NOUCH SEUCH Bakkeskogen’s Zita Ii NO46864/15
Äg: Tony & Monika Christensen, Dannike
Mkh: 35 cm.
Medelstor, mkt bra proportioner, balanserad utm typ, maskulint huvud, mkt bra öron, passande ögonfärg, mkt bra hals och överlinje, markerat förbröst, bra bröstkorg men kunde varit längre i sin underdel, passande benstomme, goda vinklar, starka ben och tassar, mkt bra päls och färg, mkt bra rörelse med bra steg längd
Excellent, 3 kk, CK

LANDBOGLÄNTANS WINSTON SE31079/2020
e SEJCH Gåsmyrens Caliber SE44463/2016
u J SEVCH SEUCH Ackers Bästa Britta SE47999/2017
Äg: Robin Stigsson, Vilshult
Mkh: 35 cm.
Medelstor, tillräcklig könsprägel, väl rundade öron, lösa mungipor, utm hals, bra rygglinje och kors, markerat förbröst,
skulle vara mera utfylld i bröstkorgen, ngt lösa armbågar, marktrång fram, ngt veka mellanhänder, bra päls och färg, mkt bra rörelse från sidan, bra steglängd
Excellent

LILLA SOLBACKENS ELECTRO SE39983/2015
e J Västerflys Lukas S61761/2006
u J Lilla Solbackens Svansa SE38280/2012
Äg: Gustaf Liljeqvist, Huaröd
Mkh: 30 cm.
Liten hane som saknar könsprägel, tikbetonat huvud med röda ögonhinnor, bra hals och överlinjer, bra bröstkorg,
välmarkerat förbröst, parallell fram och bak, bra päls och färg, pris pga storlek och könsprägel
Disqualified

RIVER RACE REGALL SE40465/2016
e J SEUCH Kullajägarns Flay S40049/2009
u J SEUCH River Race Stella SE26763/2011
Äg: Carina Persson, Hyltebruk
Mkh: 38 cm.
Stor maskulin hane, mkt god typ, maskulint huvud, öronen kunde varit mer rundade, mkt bra hals med halsskinn, kunde vara stramare i sin överlinje, brant kors ,kraftig benstomme, framåt skjuten skuldra, bra vinklar, vrider ut vä tass, skulle ha starkare handlov, rör sig bra från sidan, lös fram, parallell bak
Good

TRUMSLAGARBOSTÄLLETS LOFFE SE24876/2019
e SEJCH Bergmossens Oryx SE22492/2014
u SEJCH Trumslagarboställets Siri SE40897/2013
Äg: Magnus Danielsson, Älmhult
Mkh: 36 cm.
Över medelstor, bra huvud, lösa läppar, ngt ljusa ögon, öronen kunde vara längre, mkt bra hals och rygg, passande
benstomme, markerande förbröst, bra bröstkorg som kunde varit längre, bra vinklar, starka tassar, bra rörelse från sidan, går ngt smalspårig fram, bra päls och färg
Very good

VARGJÄGARENS BAMSE SE14267/2018
e J Doverdalens Zacko SE36084/2014
u J Drevstigens Äster SE19608/2014
Äg: Lars månsson , Hörby
Mkh: 36.5 cm.
Över medelstor av utm typ, mkt bra proportioner, bra muskulint huvud, passande ögonfärg, mkt bra öron, utm hals och rygglinje, ngt brant kors, markerat förbröst, bra bröstkorg, goda vinklar, passande benstomme, utm rörelser med god gång, parallell fram och bak, mkt bra päls och färg
Excellent, CK

VILTSTJÄRNANS ECCO SE48702/2018
e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009
u SEUCH J Stella SE30852/2013
Äg: Andreas Andersson, Ljungby
Mkh: 35 cm.
Idealisk storlek, tångbett, bra proportioner, utm typ, bra huvud, ljusa ögon, utm öron, utm hals och rygg, passande
benstomme, bra bröstkorg som kunde varit längre, goda vinklar runt om, starka ben, mkt bra rörelser från sidan, parallell fram och bak, kunde haft grövre päls, bra färg
Excellent, 2 kk, CK, RCERT

Hanar Öppen klass 15 månader och äldre

ANNEDALS RINGO SE32078/2018
e SEJCH SEUCH Simbackens Charmis SE52751/2016
u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013
Äg: Roger Nilsson, Bjärnum
Mkh: 35 cm.
Proportionerlig av utm typ, vackert uttryck, utm huvud, passande ögonfärg, mkt bra öron, utm hals och överlinje,
välmarkerat förbröst, tillräcklig bröstkorg, passande benstomme, goda vinklar, starka ben, utm sidorörelser, parallell fram och bak, utm päls och färg
Excellent, 2 kk, CK, 4 bhkl

BIABYS ILO SE45322/2019
e Biabys Frille SE24842/2014
u J Speelas Blicka SE41961/2016
Äg: Kurt-Arne Göransson, Färlöv
Mkh: 33.5 cm.
Under medelstor, skulle ha bättre könsprägel, god typ, bättre könsprägel även i huvudet, bra öron, passande ögonfärg, stark rygg, brant kors, tillräcklig bröstkorg, knappa vinklar, kunde ha grövre stomme, ngt underställt bak, störs av svansen över ryggen
Good

BRUNABOSKOGENS RUSSEL SE27414/2019
e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013
u SEJCH SEUCH Gåsmyrens Ella SE50606/2014
Äg: Kjell Ragnarsson, Knäred
Mkh: 36 cm.
Över medelstor, balanserad, utm typ, bra huvud, passande ögon, mkt bra öron, utm hals och rygg, välmarkerat förbröst, mkt goda vinklar, utm sidorörelser, starka ben och tassar, mkt bra päls och färg
Excellent, 3 kk

FALLASKOGENS TUSSE SE23235/2019
e J Djupedal’s Kb Buster SE57165/2017
u J Fallaskogens Yazzi SE43918/2015
Äg: Jennie Stjärneblad , Skånes fagerhult
Mkh: 34 cm.
Medelstor, utstrålar kraft och substans, maskulint huvud, mörka ögon, kunde ha ngt längre öron, utm hals och överlinje, markerat förbröst, lång tydlig bröstkorg, kraftfull benstomme, goda vinklar, ngt smalspårig fram, trång bak, utm päls och färg
Excellent, 4 kk

FALLASKOGENS ÄLVIS SE58313/2017
e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011
u J Fallaskogens Ezza SE20706/2014
Äg: Rose-Marie Johansson , Halmstad
Mkh: 35 cm.
Dubbel P1 höger övre, medelstor, mkt bra proportioner, mkt bra maskulint huvud, kunde haft mörkare ögon, utm hals och överlinje, passande benstomme, bra bröstkorg, mkt bra vinklar, ngt veka mellanhänder, rör sig väl med god resning, parallell fram och bak, bra päls och färg
Excellent, 1 kk, CK, 2 bhkl

FALSTERGÅRDENS Å’SNOBBEN SE16884/2020
e SEJCH Abbe SE54126/2015
u J SEUCH Falstergårdens Ruska SE56232/2012
Äg: Ingmar Nordqvist, Bjärnum
Mkh: 36 cm.
Över medelstor, luftigt intryck, mkt god typ, bra huvud, passande ögonfärg, bra hals, kunde haft stramare rygg, brant kors och bröstkorg, tillräckliga vinklar runt om, bra sidorörelser, hög svans, lösa armbågar
Very good

KULLAJÄGARNS TARZAN SE10073/2019
e SEJCH NOJ(D)CH Västralunds Rex SE43197/2010
u J SEUCH Kullajägarns Maxie SE16437/2015
Äg: Bengt Ragnarsson, Hishult
Mkh: 35 cm.
Medelstor, mkt god typ, ok huvud, underkäke behöver utfyllning, ngt ljusa ögon, mkt bra hals, önskar stramare rygg, brant kors, ok bröstkorg med mer rundat förbröst, knappa vinklar, lösa armbågar, bra sidorörelser, hög svans, bra päls och färg
Good

SANDSLÄTTENS ARI SE17905/2019
e SEJCH SEUCH Simbackens Charmis SE52751/2016
u SEJCH SEVCH SEUCH Nattslagets Agneta SE22354/2016
Äg: Torsten Olsson, Tyringe
Mkh: 34.5 cm.
Medelstor, bra proportioner, huvudet kunde varit kraftigare i nospartiet, passande ögonfärg, väl rundade öron, mkt bra hals och rygg, brant kors, passande benstomme, bra bröstkorg, ordinära vinklar, bra sidorörelser, bra steglängd, ngt lös fram
Very good

Hanar Championklass 15 månader och äldre

ANNEDALS OZZY I SE17550/2016
e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011
u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013
Äg: Anders Johansson , HALMSTAD
Mkh: 35 cm.
Medelstor, mkt goda proportioner, balanserat utm maskulint huvud, passande ögonfärg, utm öron, utm rygg och överlinje, markerat förbröst, bra bröstkorg, bra vinklar, utm sidorörelser och resning, vackra färger, kunde ha grövre päls
Excellent, 1 kk, CK, 3 bhkl

Tikar Juniorklass 9-18 månader

CABOJACK AXXA SE21531/2020
e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013
u J SEUCH Kullajägarns Nalla SE24862/2016
Äg: Bo & Carita Larsson, Burseryd
Mkh: 32.5 cm.
Medelstor, bra längd i kroppen, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, bra öron, bra hals och rygg, brant kors,
behöver utveckla sin bröstkorg, markerat förbröst, passande benstomme med bra vinklar, starka ben och tassar, mkt bra sidorörelser, bra hållning, parallell fram och bak, kunde ha grövre päls, bra färg, välvisad
Excellent, 1 kk

FALLASTIGENS BUSAN SE65631/2020
e J Fallaskogens Elton SE20703/2014
u J Fallaskogens Assi SE10119/2014
Äg: Magnus Ohlin, Perstorp
Mkh: 33.5 cm.
Medelstor, ngt luftigt intryck, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, utm öron, utm hals och rygg, brant kors,
markerat förbröst, passande benstomme, bröstkorg behöver utfyllning, bra vinklar, ngt uppdragen buklinje, bra sidorörelser och steglängd, parallell fram och bak, bra päls och färg men kunde haft grövre päls
Very good, 2 kk

MYLLEVÅNGENS BRISA SE47784/2020
e J Ekarpsgårdens Ville Ii SE48391/2016
u J Friljusets Fia SE41604/2017
Äg: Magnus Olsson, Glimåkra
Mkh: 31 cm.
Ger ett luftigt intryck, bra könsprägel, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, mkt bra öron, utm hals och rygg, brant kors, skulle vara djupare i bröstkorgen, framskjutet förbröst, bra vinklar, välvd i länden, mkt bra päls och färg Very good, 3 kk

Tikar Bruks-/jaktklass 15 månader och äldre

ABRAMSÄNGS AXA SE29342/2019
e J SEUCH Piipanlauman Peetu SE47527/2012
u J SEUCH SEJCH Freja SE37993/2015
Äg: Moa Lindskog , Bräkne Hoby
Mkh: 33 cm.
Medelstor, balanserad utm typ, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, mkt bra öron, mkt bra hals och rygg, kunde haft längre rygg, mkt bra bröstkorg, passande benstomme, bra vinklar, mkt bra sidorörelser och steglängd, parallell fram och bak, bra päls och färg
Excellent

AJJA SE42625/2019
e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014
u J Ährskes Dr Iii Xena SE36619/2014
Äg: Anders Nilsson, Strömsnäsbruk
Mkh: 33 cm.
Medelstor, mkt bra proportioner, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, mkt bra hals och rygg, markerat förbröst, bra bröstkorg, passande benstomme, mkt bra vinklar, starka ben och tassar, mkt bra sidorörelser och hållning, lösa armbågar, parallell fram och bak, mkt bra päls och färg
Excellent

ANNEDALS RAKEL SE32081/2018
e SEJCH SEUCH Simbackens Charmis SE52751/2016
u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013
Äg: Lars Larsson, Hässleholm
Mkh: 32 cm.
Vackert uttryck, knapp medelstor utm typ, mkt bra proportioner, mkt välskuret huvud, passande ögonfärg, utm öron, utm hals och överlinje, passande benstomme, markerat förbröst, ngt vid i fronten, lösa armbågar, marktrång fram med utåtvridna tassar, mkt bra rörelser
Excellent

ANNEDALS RIHANNA SE32082/2018
e SEJCH SEUCH Simbackens Charmis SE52751/2016
u J Ekarpsgårdens Ullis I SE51843/2013
Äg: Arne Larsson, Sturkö
Mkh: 34 cm.
Över medelstor, bra proportioner, utm typ, vackert välskuret huvud, passande ögonfärg, bra öron, utm hals, stramare i
ryggen, lite hög bak, bra bröstkorg, framskjuten skuldra, kunde varit bättre vinklad bak, mkt bra steglängd men blir hög ändå i rörelser, parallell bak, ngt lös fram
Excellent

BRUNABOSKOGENS MAJA SE27411/2019
e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013
u SEJCH SEUCH Gåsmyrens Ella SE50606/2014
Äg: Arnold Pettersson , Bottnaryd
Mkh: 33 cm.
Dubbel P1 höger övre, medelstor, vackert intryck, utm typ, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, utm öron, utm hals och överlinje, markerat förbröst och mkt bra bröstkorg, välvinklad, starka ben, utm rörelser, bra kroppshållning, parallell fram och bak, mkt bra päls och färg
Excellent, 3 kk, CK, 4 btkl

FALLASKOGENS IVA SE56797/2016
e NOJCH SEJCH River Race James SE38654/2014
u J Fallaskogens Tilla SE28449/2012
Äg: Hans Johansson, Tenhult
Mkh: 33 cm.
Tilltalande tik med idealisk storlek, utm typ, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, bra öron, utm hals och överlinje, makerat förbröst, utm bröstkorg, välvinklad, starka ben och tassar, mkt bra benstomme, utm rörelser, bra steglängd, ngt lösa armbågar, bra päls och färg
Excellent, 1 kk, CK, 1 btkl, CERT BIM

FALLASKOGENS WINJA SE29064/2019
e J Fallaskogens Elton SE20703/2014
u J Milly SE43770/2014
Äg: Anneli Ylinen & Peter Friberg, Trollhättan
Mkh: 33 cm.
Idealisk storlek, mkt goda proportioner, utm typ, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, mkt bra öron, mkt bra hals och överlinje, robust bröstkorg, bra förbröst, goda vinklar, välgående från sidan, bra kroppshållning, ngt lösa armbågar
Excellent, 4 kk, CK

FALLASKOGENS ÅLLY SE56997/2015
e J Fallaskogens Elton SE20703/2014
u Fallaskogens Ottie SE28778/2011
Äg: Hans Johansson, Tenhult
Mkh: 33 cm.
Medelstor, proportionerlig vackert uttryck, utm typ, vackert välskuret huvud, passande ögonfärg, bra öron, utm hals, mkt bra överlinje, ngt brant kors, bra bröstkorg, bra vinklar, utm rörelser, mkt bra päls och färg
Excellent, 2 kk, CK, 3 btkl, RCERT

KIRA SE32654/2019
e J Biabys L-skott SE14244/2016
u Näsmyrens Ajja SE29102/2012
Äg: Ingmar Svensson, Häradsbäck
Mkh: 34 cm.
Över medelstor, proportionerlig mkt god typ, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, bra öron, mkt bra hals, bra djup i bröstkorgen, passande benstomme, lösa armbågar, bra sidorörelser men ngt hög länd och svansföring, uppdragen buklinje, bra päls och färg
Very good

KULLAJÄGARNS SPANA SE39573/2018
e J SEUCH Annedals Igor S46387/2009
u J SEUCH DKUCH Kullajägarns Hossa SE46814/2011
Äg: Holger & Elisabet Svensson, Hyltebruk
Mkh: 33 cm.
Tångbett, medelstor, bra proportioner, utm typ, feminint välskuret huvud, lite ljusa ögon, mkt bra öron, utm hals och rygg, brant kors, markerat förbröst, bra bröstkorg, bra vinklar, passande benstomme, bra rörelser med bra kroppshållning
Excellent

LANDBOGLÄNTANS WERA SE31086/2020
e SEJCH Gåsmyrens Caliber SE44463/2016
u J SEVCH SEUCH Ackers Bästa Britta SE47999/2017
Äg: Kristin Månsson , Hörby
Mkh: 34 cm.
Medelstor, bra proportioner, feminint välskuret huvud, ljusa ögon, mkt bra öron och hals, mkt bra rygg, ngt lång länd,
tillräckligt förbröst, goda vinklar, grövre päls, bra sidorörelser, ngt smalspårig bak
Excellent

RÖDMYRABACKENS INES SE42660/2018
e J NOJ(D)CH SEJCH Glundbergbakken’s Felix NO35900/15
u J SEUCH SEVCH SEJCH Rödmyrabackens Tylla SE37299/2015
Äg: Peter Friberg , Trollhättan
Mkh: 33 cm.
Medelstor, robust, får inte bli tyngre, vackert välskuret huvud, passande ögonfärg, mkt bra öron och hals, ngt sänkt rygg, ngt hög bak, framskjuten skuldra, ordinära vinklar, ngt uppdragen buklinje, bra rörelser, bröstkorg får inte bli djupare.
Very good

SILVERKÄLLANS AMIRA-ULLER SE21450/2019
e J Långsjöbäckens Acke SE47810/2012
u J Silverkällans Dolly SE21414/2017
Äg: Johnny Thyren , Stidsvig
Mkh: 34 cm.
Medelstor, utm typ, välskuret huvud, passande ögonfärg, rundande öron, ut hals och överlinje, bra bröstkorg, kunde varit mer markerad i förbröst, framskjuten skuldra, passande benstomme, bra sidorörelser men hög svans, bra päls och färg
Excellent

SIMBACKENS ELDA SE32131/2017
e J SEUCH Annedals Lansen SE48383/2012
u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011
Äg: Magnus o Linus Persson, Bromölla
Mkh: 32.5 cm.
Medelstor, ganska bra proportioner, mkt god typ, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, mkt bra öron, bra hals och rygg, ok kors, framskjuten skuldra, ordinär bröstkorg, bra vinklar, passande benstomme, bra sidorörelser, parallell fram och bak, bra färg och päls
Excellent

Tikar Öppen klass 15 månader och äldre

ANNA-VERA SE31060/2018
e J SEUCH Annedals Lansen SE48383/2012
u J SEUCH Simbackens Asta SE26735/2014
Äg: Pär-Ola Norlin, Hanaskog
Mkh: 35 cm.
Tångbett, stor tik med bra proportioner, mkt god typ, bra feminint huvud med rundade öron, passande ögonfärg, stramad i ryggen, lite hög bak, brant kors, bra bröstkorg men kunde vara mer utfylld, framskjuten skuldra, ngt uppdragen buklinje, ok päls
Very good, 2 kk

FALLASKOGENS JAGA SE58156/2016
e J Fallaskogens Frille SE20054/2014
u J Fallaskogens Ezza SE20706/2014
Äg: Andreas Stjärneblad, Göteborg
Mkh: 34 cm.
Över medelstor, utm typ, vackert välskuret huvud, passande ögonfärg, utm öron, bra hals och rygg, kort brant kors, bra bröstkorg, passande benstomme, raka vinklar, veka mellanhänder, smalspårig bak, går ngt underställt, bra päls och färg
Very good, 3 kk

NATTSLAGETS NORRA SE49384/2018
e J Wipens Ture SE36885/2016
u SEUCH SEJCH NOJCH Haresporet’s Nattslag’a SE43695/2012
Äg: Lars Göran Karlsson , Skillingaryd
Mkh: 34 cm.
Tik av mkt god typ, passande längre öron, mkt bra hals och rygg, ngt lång länd, välmarkerat förbröst, bröstkorg kunde vara mer utfylld, passande benstomme, goda vinklar, utm sidorörelser, parallell fram och bak, päls i fällning, bra färg, önskas friare för dagen
Good

STRÄTTÖJÄGARENS BLENDA SE31768/2019
e J Backavångens Herman S40364/2006
u J Bakkeskogen’s Axxa SE51064/2017
Äg: Anders Nilsson, Röke
Mkh: 32 cm.
Kropp medelstor, utm typ, mkt bra proportioner, feminint huvud, passande ögonfärg, mkt bra öron, utm hals, ngt brant kors, markerat förbröst, mkt bra bröstkorg, passande benstomme, bra sidorörelser och steglängd, bra päls och färg
Excellent, 1 kk, CK

Tikar Championklass 15 månader och äldre

ACKERS BÄSTA BRITTA SE47999/2017
e SEJCH Sönnarebys Casper SE40698/2015
u FIJCH Piipanlauman Pipsa SE21142/2015
Äg: Anneli Ylinen, Trollhättan
Mkh: 33 cm.
Medelstor med bra proportioner, vackert uttryck, välskuret huvud, passande ögonfärg, utm öron, utm hals och rygglinje, välformad bröstkorg och markerat förbröst, passande benstomme, kunde varit ngt mer vinklad, mkt bra sidorörelser, parallell fram och bak, störs ngt av hög svans, mkt bra päls och färg.
Excellent, 1 kk

KULLAJÄGARNS NALLA SE24862/2016
e SEUCH SEJCH Bergeråsen’s Wille SE12654/2011
u J SEUCH DKUCH Kullajägarns Hossa SE46814/2011
Äg: Bo Larsson, Burseryd
Mkh: 33 cm.
Medelstor med bra proportioner, feminint välskuret huvud, passande ögonfärg, mkt bra öron, utm hals och rygglinje, brant kors, välformat förbröst, mkt bra benstomme, markerat förbröst, goda vinklar, mkt bra sidorörelser, lite grövre päls, bra färg
Excellent, 2 kk

Tikar Veteranklass 8 år och äldre

KULLAJÄGARNS HOSSA SE46814/2011
e J Drevkompis Jim S43814/2005
u J SEUCH Kullajägarns Assi S53935/2002
Äg: Holger & Elisabet Svensson, Hyltebruk
Mkh: 32.5 cm.
Mkt välbehållen veterantik, 10 år, utm typ, vackert välskuret huvud, passande ögonfärg, utm öron, mkt bra överlinje,
markerat förbröst, passande benstomme, parallel fram och bak, päls i fällning men ändå bra grovlek
Excellent, 1 kk, CK, 2 btkl

Hanar Avelsklass

SIMBACKENS CHARMIS SE52751/2016
e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005
u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011
Äg: , Tävlar med katalognummer: 5,7,20,35 Två kombinationer, enhetlig grupp med mkt gott resultat där alla erhöll excellent, bra skillnad i könsprägel, välbyggda, utm rörelser, trevligt temperament, bra färger och pälsar
2 kk, HP

Tikar Avelsklass

EKARPSGÅRDENS ULLIS I SE51843/2013
e J Annedals Duke S51009/2004
u J Ekarpsgårdens Nelly Ii S56223/2008
Äg: , Tävlar med katalognummer: 7,20,28,35 Två kombinationer, enhetlig grupp med mkt gott resultat där alla erhöll excellent, bra skillnader i könsprägel, välbyggda, utm rörelser, trevligt temperament, bra färger och pälsar 1 kk, HP
Uppfödarklass

ANNEDALS 19844602 e u
Äg: LARSSON LARS, HÄSSLEHOLM
Tävlar med katalognummer: 7,20,28,35 Två kombinationer, uppfödargrupp med mkt gott avelsresultat, tydliga skillnader mellan könen, utm individer i gruppen, utm rörelser och utm temperament 2 kk, HP