I år kommer vi på grund av pandemin i samhället tyvärr inte att kunna hålla vårt årsmöte som vanligt. Det blir ett telefonmöte istället och av praktiska skäl är det styrelsen, revisorerna, valberedningen och ett par personer som jobbar med tyngre poster i klubben som kommer att deltaga.

Inom kort kommer vi att lägga upp ekonomisk berättelse, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse här på vår hemsida för läsning. Har du som medlem frågor, förslag eller någon annan fundering som du vill ta upp på mötet är du välkommen att ta kontakt med oss i så god tid som möjligt innan mötet. Dock senast den 3/2-2021.

Vid frågor gällande personval hänvisar vi till valberedningen.
Douglas Ahlqvist, telefon: 0707904186 mejl: ebbabjebba@hotmail.com (Sammankallande)
Lars Larsson, telefon: 0733248411 mejl: annedalsdreverkennel@hotmail.com

Vid övriga frågor går det bra att kontakta valfri styrelsemedlem. Kontaktuppgifter finner ni under fliken “Styrelse och funktionärer”.

Vi hoppas att det är både första och sista gången som vi tvingas göra så här och hoppas att ni har förståelse för detta.

//Styrelsen Skånes Dreverklubb