BALTARNS RUNE SE27746/2015 H
e SEJCH Buster SE55374/2010
u J Baltarns Passa SE31791/2012
Äg: Jörgen Pettersson, Ängelholm.

20/12. Domare: Peter Jönsson.
Släpps och söker ut bra, får slag och reser rå som han driver i 52 min, rådjur går över mycket brett vattendrag som hunden inte vågar gå ut i. Släpper efter kortare tid och återkommer i sin löpa till ägaren. Släpps igen efter snabb förflyttning, bra sök och får snabbt slag. Reser rå som kommer med hunden en min efter. Driver i två repriser till ett elstängsel där hunden väljer att avbryta. Tar sin löpa tillbaka till ägaren och kopplas. Släpps två ggr till under dagen, hunden visar bra sök men resulterar ej i upptag. Sammanslagning i drev 1 och 2 p.g.a hinder i första.
Rå 52, Rå 60(39) Ep: 3 – 3 – 5 – 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 2 = 31 SFK: 100 JL: Bra

Pris: Ökl, 1 Rå

COLORADOGÅRDENS CARRO SE47772/2017 T
e NORDUCH NOJCH SEJCH Stakkelias Dacco III NO43003/14
u J SEUCH Kullajägarns Ila SE49967/2012
Äg: Martin Persson.

13/11. Domare: Kaj Rosenqvist.
Tar ganska snabbt upp rå som drivs till en början mycket bra, drar rakt ut och börjar bukta efter ca 1 km, har här två noterbara tappter. 0946 blir det dötappt på långt avstånd, börjar driva igen efter 76 min, drevet går då rakt ut mot trafikerad väg. Domarlaget tar bilen för att snabbt ta sig dit. kopplar där på tappt. Eftersom hunden hade en dötappt och egentligen skulle kopplats där, men på grund av avståndet fick den fortsätta till koppling skedde. Föraren önskar nu avsluta provet. En tik som man ser kan betydligt bättre och som har en härlig intensitet i skallet. Rå 47(44) Ep: 2 – 3 – 5 – 2 – 4 – 3 – 4 – 2 – 2 = 27 SFK: 125 JL: Bra

Pris: Ökl, 3 Rå

FRILJUSETS FIA SE41604/2017 T
e SEUCH SEJCH Bergeråsen’s Wille SE12654/2011
u SEJCH SEUCH Friljusets Bea I SE43686/2012
Äg: Magnus Olsson, Boalt.

23/12. Domare: Jonas Olsson.
Drev 1: Fia söker ut mkt trångt, upptag på rå som ses med Fia 2 min efter. Rå drivs i 69 min med en noterbar tappt på 17 min. Kopplas vid bred å. Drev 2: Fia söker åter mkt trångt, domarlaget går upp rå som Fia därefter driver i 62 min tapptfritt. Kopplas på en mosse på tappt och provet avslutas. Rå avspårat i detta drev. Rå 69(17), Rå 62 Ep: 1(1) – 2 – 5 – 3 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 = 27 SFK: 95 JL: Bra

Pris: Ökl, 1 Rå

NOJ(D)CH SEJCH SEUCH KLINGAGÅRDENS LUCY NO37463/13 T
e J Tk Max NO52744/09
u NOJ(D)CH Klingagårdens Bassy NO42148/09
Äg: Ronny Engen.

02/12. Domare: Stefan Nilsson.
Lucy släpps på ett hårt före på morgonen där hon söker ut bra. Efter en tids sökande utan resultat så byter vi område och hon reser rå som hon driver fint i normala bukter till full tid. Hon kopplas på löpan under lugna former. Rå sågs och spårades av i detta drev. Hon släpps igen på synlig räv som hon driver i fina bukter i 65 min. Hon släpper drevet och återkommer självmant till husse. En trevlig jakthund med utmärkt jaktlust men som begränsas lite av det hårda föret på morgonen.
Rå 93, Räv 65 Ep: 3 – 2 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 = 33 SFK: 95, SFT: 100 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Räv

KÄVSJÖS ESSI SE37267/2016 T
e NOJCH SEJCH River Race James SE38654/2014
u J SEVCH SEUCH Fallaskogens Äbba SE34886/2013
Äg: Persson Kurt, Östra Ljungby.

16/12. Domare: Lars Larsson.
Essi söker ut svagt men bättrar sig efterhand. Får slag och reser snabbt rå som buktar fint i en timme. Drevet går mot asfaltväg och bil nyttjas enl. paragraf 3.10.2. Föraren försöker kalla in tiken men misslyckas, Essi får förnyade krafter inför husses uppenbarelse. Rådjur visade sig med tiken 2 min efter. Föraren misslyckas återigen med inkallning trots några få meter till löpan. Tiken bryter självmant kl 1120 och går i det närmaste 5 km spikrakt mot släpplatsen. Påträffar sin löpa och följer denna obönhörligen sista kilometern trots vattenfyllda diken som hon får simma över. En fantastisk prestation. Splendid!!!. En fråga man ställer sig, hur hade tiken reagerat utan husses inblandning? En fråga vi tyvärr inte får svar på.
Rå 143(34) Ep: 2(1) – 3 – 5 – 2 – 5 – 4 – 1(1) – 5 – 1 = 28 SFK: 90 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå

NORDUCH NOJCH SEJCH STAKKELIAS DACCO III NO43003/14 H
e J DKV-12 SEUCH Slagstigens Rosso SE25541/2010
u J Stakkelias Bessi NO31047/11
Äg: Ronny Engen.

02/12. Domare: Peter Jönsson.
Släpp 1: Får slag efter två kortare sökturer, snabbt upptag som går iväg ca 1,5 km för att sedan bukta bra. Driver i två repriser till full tid. Rå synligt vid tappt, hunden ligger då 9 min efter. Avbryter vid inkallning efter 92 min, hunden tar sin löpa tillbaka för att sedan kallas av återgången på nära håll. Släpp 2: Visar vilja och tempo vid släpp, får snabbt slag som ägaren tror är hare, hittar utslag och reser sedan rå som är synligt i upptaget med hunden 4 min efter. Driver i tre repriser till full tid. Ett drev med längre tappter där hunden inte riktigt har ett metodiskt tapptarbete. Avbryter efter 96 min och hunden kallas in på återgången på nära håll.
Rå 92(8), Rå 96(84) Ep: 3 – 4 – 5 – 3 – 5 – 3 – 3 – 3 – 3 = 32 SFK: 100 JL: Bra

Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

VARGJÄGARENS BAMSE SE14267/2018 H
e J Doverdalens Zacko SE36084/2014
u J Drevstigens Äster SE19608/2014
Äg: Lars Månsson, Hörby.

28/12. Domare: Bernt-Olof Nilsson.
Släpp 1: Bamse släpps 0817, får omedelbart slag som resulterar i snabbt upptag. Drevdjur synligt 0850 med hunden 2 min efter. Driver till full tid. Inga noterbara tappter under drevet. Hundföraren försöker kalla in Bamse efter full tid men detta misslyckas, 10 min senare slutar han driva.  Återvänder i löpan. Kopplas av föraren efter lite besvär. Släpp 2: Nytt släpp för att kontrollera söket kl. 1100. bamse får slag som han väcker på 1126, slutar väcka 1138. Går tillbaka i löpan och kopplas 1144 och provet avslutas.
Rå 90 Ep: 1(1) – 2 – 2 – 5 – 5 – 4 – 5 – 3 – 1 = 28 SFK: 90 JL: Bra

Pris: Ukl, 1 Rå