SM uttagning  2018-11-05

 

J SKOTTATORPETS HEDDA SE28044/2016 T
e SEUCH Slagstigens Snobben SE12316/2011
u J Friljusets Bea Ii SE43687/2012
Äg: Bengt-åke Bengtsson

05/11. Domare: Torsten Olsson. Släpp 1: Söker ut lite försiktigt, får slag till sist som leder till ett upptag på rå, driver bra första 30 min, får problem och det blir inget flyt efter det. Släpp 2: Är mycket försiktig, lämnar inte föraren för sök så föraren avbryter. Kan vara att tiken inte är frisk.
Rå 51(39)<br>Ep: 2 – 3 – 4 – 3 – 4 – 4 – 4 – 2 – 3 = 29 SFK: 80 JL: Bra

Pris: Ökl, 3 Rå

J LINGVALLEN ENOC SE36700/2015 H e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u J Lingvallen Barza SE29791/2010 Äg: Enocson Magnus, Anderstorp.
Domare: Bernt-Olof Nilsson
Enoc reser rå ca 100 m från släpplatsen, driver i repriser i 43 min tills det går ur hörhåll- Enoc på väg mot större väg. Använder bil för att koppla upp hunden innan han kommer till vägen. Hunden kallas in från tappt. Släpp 2: Upptag ca 500 m från släpplatsen, driver med ett par tappter till full tid, denna gång svår att koppla. Rå sågs i detta drev 1109.
Rå 43, Rå 93(47)Ep: 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 2 – 2 = 27 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå

J RIVER RACE REGALL SE40465/2016 H
e J SEUCH Kullajägarns Flay S40049/2009
u J SEUCH River Race Stella SE26763/2011
Äg: Persson Carina, Hyltebruk.

Domare: Lars Larsson
Hunden gör 2 mycket njutbara rådrev efter mycket bra sök. Ensamt rå visade sig efter 65 min drev med hunden 1,5 min efter med 142 skall/min. Driver andra drevet med ännu bättre flyt (över 160 skall/min). Framförallt 2:dra drevet gick med verkligt flyt. Utmärkt skallgivning och heltyst på tappt. En utmärkt prestation av en hund med för dagen utmärkt samarbete.
Okänt 18, Rå 111, Rå 74Ep: 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 3 = 40 SFK: 150 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

SEJCH SEUCH FRILJUSETS BEA I SE43686/2012 T
e J Tk Max NO52744/09
u SEJCH Tuthammarens Elin S39965/2008
Äg: Davidsson Martin, Strömsnäsbruk.

Domare: Jonas Olsson
1. Söker ut bra på rå som drivs till full tid, bea hamnar i en å och kopplas där, rå synliga flera gånger. 2. Släppt på tidigare sedd räv, tar slaget men går fram till ett gryt, kopplas där. 3. Efter ett mycket bra slagarbete reser tiken en hare som ses tre gånger under drevet, ett utmärkt drev som endast några få ej noterbara tappter.
Rå 98, Hare 93 Ep: 3 – 4 – 5 – 5 – 5 – 4 – 4 – 2 – 4 = 36 SFT: 100 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Hare, 1 Rå

J VÄSTRALUNDS INA SE43705/2016 T
e SEJCH Västralunds Trisse SE59278/2010
u SEJCH Stråkens Alise SE23301/2012
Äg: Johansson Fredrik, Torup.

Domare: Kaj Rosenqvist
1. Söker villigt ut och reser snabbt rå som buktar trångt till en början, sträcker därefter ut en bit, tiken driver här i två repriser fram till 0945 då hon får problem och föraren önskar koppla. Rå sågs i upptaget. 2. kort släpp därefter kort förflyttning. 3. nytt släpp och eftter en stund hörs tiken driva, tiken driver här till full tid när rå passerar domarlaget och koppling beordras. Tiken ligger ca 1-2 min efter drevdjuret. 4. Förflyttning till nytt område, åter bra sök och det blir ett riktigt påstick som visar sig vara hare, drev i en kort repris, får problem på väg och arbetar ihärdigt på tappten och avslutar med en repris på 8 min som är i upptagsområdet, troligtvis i gamla löpan, föraren går dit för att koppla och detta sket 1430 och provet avslutas. En energisk hund med ett starkt harintresse.
Rå 71(9), Rå 90, Hare 24(50) Ep: 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 – 3 = 29 SFK: 100 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

J VÄSTRALUNDS IZIZ SE43708/2016 T
e SEJCH Västralunds Trisse SE59278/2010
u SEJCH Stråkens Alise SE23301/2012
Äg: Johansson Katharina, Loftahammar

Domare: Fredrik Nilsson
Har under dagen 2 drev ca 30 min, i övriga släpp har hunden slag men lyckas inte resa. Har en tendens att rota sig fast på slag. Verkar för dagen inte helt frisk i näsan. De drev hon har går bra så länge drevdjuret går rakt fram, vid lite krångel eller hinder tappar hunden och börjar rota i stället. Vid ett drev fortsätter förföljandet mycket långsamt och hundföraren väljer att koppla.
Rå 33(31), Rå 32Ep: 3 – 2 – 4 – 2 – 4 – 3 – 3 – 2 – 3 = 26 JL: Bra

Pris: Ökl

J FRILJUSETS DINA  SE45201/2015 T
e J Tk Max NO52744/09
u SEJCH Tuthammarens Elin S39965/2008
Äg: Axel Hjelm

Domare: Stefan Nilsson
Dina söker ut och tar upp rå som i början buktar bra, men som i slutet drar ut. Hon kallas av och kopplas på löpan. Nytt släpp och hon söker ut men tar upp ur hörhåll. Drevet kan höras i 10 min varefter det drar iväg och vi tvingas koppla henne vid trafikerad väg långt ifrån området. Ett tredje släpp görs men utan resultat.
Rå 118, Okänt 10 Ep: 4 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 3 = 28 SFK: 107 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå

SEJCH RÖDMYRABACKENS ALLIE  SE45321/2013 T
e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009
u SEJCH Tispa S68731/2005
Äg: Johansson Roger, Gnosjö.

Domare: Magnus Persson
1. Söker snävt, upptag på rå som drivs bra med en längre tappt, rå synligt, kallas in på drevet efter full tid. 2. Kort drev på okänt. 3- Söker snävt, upptag på rå som hon driver bra, sträcker sen ut och hunden bryter självmant och återgår till föraren, rå synligt. 4. Springer på rå som drivs tapptfritt till provdagens slut, rå synligt.
Ep: 2(1) – 2 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 = 29 SFK: 30 JL: Mycket bra

Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J LÅNGSJÖNS X-ILA  SE49439/2012 T
e SEVCH SEJCH SEUCH Lillebror S36655/2007
u SEJCH SEUCH Långsjöns Dezzi S27321/2003
Äg: Göthman Sebastian, Kyrkhult.

Domare: Peter Jönsson
Gör under dagen två drev på rå, drev 1 buktar trångt runt upptaget. Drev 2 srträcker ut vid upptaget men lugnar ner sig och börjar bukta fint. Båda dreven är tapptfria och hunden är 100% ärlig. Kunde önskas bättre tempo i söket. En hund som gärna jagat vidare efter två första pris.
Rå 92, Rå 109 Ep: 2(1) – 4 – 4 – 5 – 5 – 3 – 4 – 2 – 3 = 32 SFK: 100 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J SEVCH ANNEDALS METTA  SE54888/2014 T
e SEUCH Pinnådalens Emir S36010/2007
u J Selma SE45802/2010
Äg: Johansson Lennart, Örkelljunga.

Domare: Marco Jönsson
1. Reser okänt djur som drivs med gles skallgivning i 37 min, går sen tyst innan hon bryter och går tillbaka. 2. Reser get och kid som drivs i stora bukter, hunden ses flera gånger med djuren ca 1 min före hunden.3. Reser liten bock efter bra sök, drevet slutar på en ö efter att hund och bock simmat dit.
Okänt 45, Rå 110, Rå 55 Ep: 4 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 = 29 SFK: 65 JL: Bra

Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

J TRUMSLAGARBOSTÄLLETS JETZON  SE56730/2015 H
e C.I.B. FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B
u SEJCH SEUCH Rappkrokens Cindy SE18328/2010
Äg: Lars Linder, Mönsterås.

Domare: Johan Berggren
Drev 1: Upptag på rå efter ett bra slagarbete, buktar mycket i mossmark till full tid och ropas in inom synhåll. Drev 2: Buktar stort till full tid och ropas in på fullt drev ur synhåll. Tappten kommer då rå korsar åker som nyligen gödslats. Rå synliga i båda dreven.
Rå 92, Rå 93(9) Ep: 3 – 3 – 4 – 4 – 5 – 3 – 3 – 2 – 4 = 31 SFK: 110 JL: Utmärkt

Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J SEVCH STRELLUF BJÖRN SE59774/2016 H
e J SEVCH SEUCH DKUCH Fogdegårdens Alvin SE43298/2012
u DKJCH SEJCH Strelluf Anja DK12416/2012
Äg: Dinning Sabine, Rydaholm.

Domare: Tommy Jörheim
Reser rå som drivs i stora bukter till full tid, rå synligt 2 ggr med hunden 1-3 min efter, kopplas på löpan. Har 2 kortare drev på rå som slutar i samma blötmark, hunden har självman återgång i de två sista dreven.
Rå 95, Rå 35, Rå 30 Ep: 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 3 = 29 SFK: 80 JL: Bra

Pris: Ökl, 1 Rå