Nu är det snart semestertider och vi får se om den sköna sommaren även varar över semestern. När det gäller vår fantastiska jakthund Drevern, får vi aktivera den med viltspår och lydnadsträning, under tiden som vi väntar på kommande säsong. Något som är mycket positivt är ökningen av registrerade valpar och även det ökande medlemsantalet i Dreverklubben. Dessutom ökar starterna på Drevprov och Utställning.  Senaste utställningen nu i vår, i Broby Tydinge, hade vi 51 startande hundar. En ökning som vi inte har upplevt på många år. Det ser ljust ut för dreverrasen.

På  Skåneprovet  drevprovssäsongen 2017/2018 hade vi 20 starter. Vinnare av detta prov blev Simbackens Charmis, äg. Johan Berggren Vislanda.
Av dessa 20 starter hade 19 stycken minst 1:a pris. Mycket imponerande resultat!!  Ett flertal av dessa hundar var i ung ålder.                                    
Du är välkommen att anmäla din Drever till hösten/vinterns Drevprov, så ordnar vi provmark och  domare. Du har även möjlighet att starta på din egen jaktmark (hemmamark), tills hunden har uppnått 2 st 1:a pris vid olika provtillfällen. Du kan även starta i unghundsklass, mellan 12-24 mån, där provtiden är max 4 timmar.   

Det är viktigt att vi meriterar våra hundar på drevprov. Vi vill alla ha bra och fungerande jakthundar men detta får vi endast om vi hjälps åt med att starta på drevprov, viltspårprov och utställningar, samt att aktivera hunden med lydnad och samarbetsträning.

Vi anordnade en Domaredag för Drevprov  även nu i Januari. Denna hade vi på Magnus Persson´s marker Långstorps Gård utanför Alvesta. Ett mycket uppskattat arrangemang som lockade drevprovsdomare från både Skåne och Blekinge´s dreverklubbar. Vi släppte 2 hundar och vi hade drev på både Hare och Rå, där dreven var så långa att samtliga egenskaper kunde bedömas. Därefter hade vi gemensam genomgång av våra bedömningar. Dagen avslutades med korvgrillning och mer dreversnack. Stort Tack till Magnus och hans jaktlag. Vi hoppas på att få återkomma.

Den 29/4 hade vi som vanligt vår utställning i Tydinge/Broby. Det var 51 startande hundar och dagen bjöd på strålande väder och många fina resultat. Domare för dagen var Göran Johansson.

BIR blev SUCH Ekarpsgårdens Villma SE48389/2016 äg. Stefan Nilsson o Martin Fredriksson Klippan

BIM tilldelades SUCH Ekarpsgårdens Sappo I äg. Moa Jönsson Ryssby.                                

Bästa grupp i Avelsklass 1:a med Hp, gick till NOJCH Ylin Pulmu äg. Emma Berggren Vislanda                                                                 Bästa grupp i Uppfödarklass 1:a med Hp  Simbackens Kennel.                                    

Skånes Dreverklubb´s nästa utställning är på Brukshundsklubbens anläggning i Örkelljunga, lördagen den 18 augusti 2018.   Domare: Morgan Wacht.                                                                                                                                   Här blir det även prisutdelning till de hundar som tagit 1:a pris eller bättre på Drevprovssäsongen 2017/2018. Vill du ha ditt pris, måste du närvara vi denna utställning. Vi kommer inte att skicka ut några priser. Glädjande är att antalet startande hundar har blivit fler, de senaste åren. Vi hoppas att denna trend håller i sig.

Lydnadskursen i Örkelljunga med Lennart Winqvist, som instruktör, är snart slutförd. Det är 11 hundar som deltager, varav 6 st  Drevrar. Detta är en mycket viktig bit som ofta glöms bort. Har du bra lydnad på din hund, får du också bättre samarbete och din jaktdag blir så mycket bättre.

För att uppmuntra våra medlemmar till att gå på lydnadskurs, med sin Drever, så subventionerar klubben  max 500:- av avgiften vid fullföljd kurs.  Utbetalas vid kursavslutningen!

En annan mycket viktig sak som också ofta glöms bort är eftersöken. Som vi alla vet är det lag på att det ska finnas tillgång till en eftersökshund när man jagar. Vill du få ett bevis på att din hund fungerar för detta ändamål görs det enklast genom att starta på ett viltspårprov. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med detta. Viltspårprov  anordnas under hela året.

Anmälningsavgift 400:- betalas in på Plusgiro: 4773871-1
Anmälan sänds till kommissarien:
Ewa Kjällberg
Spannarp101, 262 95 Ängelholm   Tel. 042-53127 / 0731594230, E-post: hundtokig.ewa@gmail.com

Dreverstämman anordnades i år,  av Hallands Dreverklubb i Tylöbäck Halmstad, den 16 juni 2018. Skånes Dreverklubb var representerad av samtliga delegater (6 st). Antalet delegater för Skåne har utökats, på grund av stigande medlemssiffror.

Sista söndagen i september anordnar vi en domaredag där vi gärna ser att alla våra drevprovsdomare elever och aspiranter, närvarar. Vi planerar även en domaredag i jan. 2019. Det är av största vikt att vi träffas och utbyter erfarenheter, så att våra hundar blir bedömda så rättvist som möjligt.
Är du inte domare idag, men kanske funderar på att bli det, så är du välkommen att höra av dig. Det är viktigt att vi nyrekryterar domare då drevproven är det allra viktigaste avelsverktyget vi har. Vi ska även i år bjuda in Blekinge Dreverklubb,s domare till dessa ” Domaredagar”, För ett utökat samarbete.

 

 

 

 

Till hösten anordnas det som vanligt drevprov.

Sösdalaprovet, där du även kvalificerar dig för SM-uttagning och ev. vidare till Drever-SM, pågår under tiden 5/11 till 14/12- 2018.

Skåneprovet ( även start på hemmamark) pågår under tiden 5/11 till 31/12-2018 samt 1/1 till 28/2-2019.
Anmälan sänds till kommissarien:
Mats Persson
Kungsleden 81
286 95 Eket
E-post: mats.eket@telia.com

Bitr. kommissarie:
Fredrik Nilsson
Nybygden 1591
283 91 Osby
E-post: sekreterare@skanesdreverklubb.se

Anmälningsavgift 450:- betalas in på Plusgiro: 4773871-1

För att spara på både miljön och klubbens ekonomi kommer medlemsinformationen på vår hemsida. Du som även vill ha den via din e-mejladress, fyll i dina uppgifter på vår hemsida hemsidan@skanesdreverklubb.se

Du som önskar få din information brevledes (via posten) Kontakta Mats på tel. 0435-53076

Nu önskar vi er en fortsatt skön sommar  och ser fram emot en ny jaktsäsong.

Besök oss gärna på vår hemsida www.skanesdreverklubb.se. Har ni några fina bilder på era hundar eller annan information som ni vill dela med er av får ni gärna skicka över detta.

Styrelsen Skånes Dreverklubb