J SEUCH ANNEDALS LANSEN SE48383/2012
e SEUCH Pinnådalens Emir S36010/2007
u J Selma SE45802/2010
Äg: Persson Mats, Eket.
23/12. Domare: Jonas Olsson.
Släpp 1: Söker mycket bra, ett mycket bra drev som går till full tid, rå sågs med Lansen 3 min efter, inkallad och kopplad på löpan. Släpp 2: Söker återigen mycket bra, upptag på rå som går till full tid med två noterbara tappter, rå ses med Lansen 1 min efter. Rå springer på domarlaget i slutet av drevet och rå sträcker ut och går ur hörhåll 1223, driver därefter fram till 1430, det mesta ur hörhåll, avslutar självmant och kopplas 1435. Utmärkt jaktlust för dagen och ett mkt bra sök.
Rå 95, Rå 94(18) Ep: 4 – 5 – 4 – 5 – 4 – 5 – 2 = 29
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

ANNEDALS METTA SE54888/2014
e SEUCH Pinnådalens Emir S36010/2007
u J Selma SE45802/2010
Äg: Lennart Johansson, Örkelljunga.
06/12. Domare: Tommy Jörheim.
Metta släpps 0800, söker ut bra och reser rå som drivs i bra bukter. Rå och hund går över en å och drevet slutar i ett villaområde, hunden återkommer. Tiken släpps åter och reser rå som drivs i stora bukter, efter 72 minuter går rå och hund över samma å och kontakten förloras med drevet. Hunden återkommer 1340 och provet avslutas.
Rå 62, Rå 72 Ep: 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 = 24
Pris: Ökl, 1 Rå

ANNEDALS MUSA SE54890/2014
e SEUCH Pinnådalens Emir S36010/2007
u J Selma SE45802/2010
Äg: Tommy Jörheim, Vinslöv.
15/12. Domare: Peter Jönsson.
Musa har under dagen 3 drev, varav ett är prisvärt. En tik med mycket bra skall, har för dagen lite svårt att driva. Arbetar länge på tappterna, men med lite dålig ringning, går gärna i samma löpor och plockar. En hund som är trevlig att lyssna på som säkert kan bättre. Kopplad på tappt i alla drev.
Okänt 35(33), Okänt 21, Rå 46 Ep: 3 – 4 – 3 – 4 – 4 – 3 – 2 = 23
Pris: Ökl, 3 Rå

ANNEDALS NORPAN SE40545/2015
e C.I.B. FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B
u J Selma SE45802/2010
Äg: Lars Larsson, Hässleholm.
13/12. Domare: Mats Persson.
Släpp 1: Tiken får slag direkt efter släpp, reser rå efter 2 min. Rå ses 2ggr med tiken 2 och 1 min. efter. Drevet sträcker ut och tiken lägger av och går tillbaka till bilen där hon kopplas. Släpp 2: Söker ut bra med god kontakt. Får slag, ger några väckskall och reser rå. Mycket bra drev i ca 20 min. därefter får tiken problem i gamla drevlöpor. Ägaren blåser in på tappt, kopplas och provet avslutas. En samarbetsvillig och trevlig tik som har framtiden för sig.
Rå 61, Rå 34 Ep: 3 – 5 – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 = 26
Pris: Ukl, 2 Rå, 3 Rå

SIMBACKENS ASTA SE26735/2014
e SEVCH SEJCH SEUCH Kilhammars Dumle SE35769/2010
u SEJCH SEUCH Simbackens Uddis S31560/2008
Äg: Per-Ola Norlin, Hanaskog.
30/12. Domare: Bernt-Olof Nilsson.
Asta får slag 100 m från släpplatsen, hon reser därefter strax drevdjuret. Drevdjuret ses 42 min efter upptag, Asta är då 7 min efter. Vid full tid kopplas Asta på löpan, hon är då 8 min efter drevdjuret. Nytt släpp, Asta har då ett mycket trångt sök, lyckas ändå få upp och drevet går in i det förra drevområdet. Här buktar det precis som det förra drevet. Asta slutar självmant, går ut till väg och stannar vid en vändplan, domarlaget får gå dit och koppla en trött hund.
Rå 98(14), Rå 64 Ep: 2 – 2 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 = 22
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

SIMBACKENS BALDER SE58564/2014
e J Friljusets Billy SE43690/2012
u SEJCH SEUCH Simbackens Uddis S31560/2008
Äg: Mattias Svensson, Vislanda.
16/12. Domare: Peter Jönsson.
Balder släpps vid rävåtel, får snabbt slag, väcker och reser hare. Ett knackigt drev där haren är synlig flera ggr. Arbetar länge och väl på tappterna och lyckas resa om haren 3 ggr. Kopplas på löpan (plöjning) när haren passerat domarlaget. Nytt släpp i annat område där Balder får slag, men lyckas inte resa, kopplas och släpps på nytt. Något lam i sitt sök men lyckas ändå resa, driver några minuter för att sedan återkomma och provet avslutas.
Hare 47(103), Okänt 17 Ep: 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 = 23
Pris: Ökl, 3 Hare

VILTSTIGENS CHIPPEN SE51297/2014
e C.I.B. FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B
u J Hänjarps Elin SE43235/2011
Äg: Henrik Nilsson, Bjärnum.
09/12. Domare: Kaj Rosenqvist.
Släpp 1: Snabbt upptag som drivs i ganska snäva bukter till full tid, tidvis svårt att höra i den hårda blåsten samt att hunden är ganska gles i skallgivningen. Rå synligt i drevet med hunden 2 min efter samt strax innan koppling. Koppling på löpan. Släpp 2: Vill till en början inte söka ut utan verkar trött men efterhand går han ut och reser, efter måttlig skallgivning på slag, efter ca en halvtimme. Driver i 2 repriser och lägger av och återkommer till föraren självmant. Rå avspårat i detta drev. Önskar lite intensivare skallgivning.
Rå 117, Rå 48(19) Ep: 3(1) – 4 – 3 – 3 – 3 – 2(1) – 3 = 21
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå