Exteriörutställning i Broby 2021 - INSTÄLLD

Söndagen den 25:e april i Broby vid Tydingesjön tillsammans med stövare-, basset- och beagleklubbarna.

Kommissarie: Tommy Jörheim
Domare: Håkan Hedekäll
Anmälan senast den 19 april till Emma Berggren.
Telefon: 072-248 21 37. E-post: skane.drever@gmail.com. Adress: Movägen 23, 342 50 Vislanda.
Avgift 300 kr. Valpklass 100 kr. Sätts in på PG 4773871-1.
Utställningen börjar kl. 9.00. Välkomna kl. 08.30.
OBS! Vi kommer att lotta ut en drevprovsstart till hösten 2021 och en start på utställning, på ert startnummer i katalogen.

För att hund skall få starta på utställning måste den vara vaccinerad enligt Kennelklubbens bestämmelser och vara ID-märkt, samt ägaren vara medlem i SDK. 

Anmälningsblankett

 

Exteriörutställning i Örkelljunga 2020 - INSTÄLLD

Lördagen den 22:e augusti vid brukshundsklubben i Örkelljunga

Kommissarie: Tommy Jörheim
Domare:  Gunnar Furuvik
Anmälan senast den 14 augusti till Emma Berggren.
Telefon: 072-248 21 37. E-post: skane.drever@gmail.com. Adress: Movägen 23, 342 50 Vislanda.
Avgift 300 kr. Valpklass 100 kr. Sätts in på PG 4773871-1.
Utställningen börjar kl. 9.00. Välkomna kl. 08.30.

I samband med utställningen kommer priser och diplom att delas ut till de hundar som tagit första pris eller bättre under drevprovssäsongen 2019/2020.

För att hund skall få starta på utställning måste den vara vaccinerad enligt Kennelklubbens bestämmelser och vara ID-märkt, samt ägaren vara medlem i SDK. 

Anmälningsblankett