Lydnadskurs ordnas under våren/sommaren 2018 av Lennart Winqvist (0435-53246, 0703-942249).
Kursen hålls i Örkelljunga.

Förfrågningar och anmälan görs till kursledaren. Klubben subventionerar sina medlemmar med max 500:- på kursavgiften under förutsättning att man fullföljer kursen med sin drever.