Ekarpsgårdens Ville II, ex+ck på utställning. 1rå, 1+2+3+3rå, 1+1rå på 3 drevprovsstarter.
Viltstigens Elisa, Good på utställning. 1+1rå, 1+1rå, 1+2rå på 3 drevprovsstarter.
I samråd med avelsrådet. Säljes till drevprovsintresserade.
Göran Jansson 070-6274501

Tik: Viltstigens Elisa
Hane: Ekarpsgårdens Ville II