e UCH Haddebos Säpo
u J Ekarpsgårdens Ullis 1.

Detta är en parning i rakt nedstigande led undan min stamtik JCH Vippa som föddes för 51 år sedan. Säpo har 1+1 rå på bägge sina starter. Han har både BIR och BIM på utställning. Ullis blev bästa unghund på Skåneprovet. Alla hennes valpar i första kullen har tagit minst 1:apris på jaktprov, och därmed fick hon avelsdiplom i guld. I denna kullen har 4 valpar tagit BIR eller BIM på utställning. Detta blir Ullis sista kull ( livmodern bortopererad). Valparna säljes med fullständig garanti.

Lars Larsson, Annedal, Hässleholm. Tel. 0733 248411 eller 0451-10408. annedalsdreverkennel@hotmail.com